Styrelsen

Släktföreningen bildades 1947.  Nuvarande styrelse valdes 2017 för fyra år framåt.

Styrelsen 2018
Styrelseledamöterna Birgitta Lagercrantz, Maria Rosén, Bengt Telland och Ingela Telland på promenad i Klaxås, augusti 2018.

Detta är styrelsen för Nils Frykholms ättlingar 2017-2021:

Ordförande
Maria Rosén (3.3.11.4.2.2.5)
Gullmarsvägen 118
120 39 Årsta
Tel 08-27 40 40

V. ordförande
Martin Frykholm (3.3.11.4.2.6.2)
Rönnvägen 14
181 46 Lidingö
Tel 08-767 85 83

Skattmästare
Ingela Lundén (3.3.5.5.5.1.2)
Kennedygatan 20 A
414 73 Göteborg
Tel: 031-12 21 75

Sekreterare
Bjarne Frykholm (3.3.11.4.2.3.3)
Bondegatan 12
116 33 Stockholm
Tel 070-296 01 72

V. skattmästare/sekr.
Bengt Telland (3.3.5.7.5.6.1)
Love Almqvists väg 58
191 44 Sollentuna
Tel: 08-96 41 86

Suppleant, matrikelansvarig:

Birgitta Lagercrantz (3.3.5.5.1.2.1.2)
Ekedalsvägen 11 B
177 59 Järfälla
Tel: 08-580 251 05
Mobil: 070-722 17 32