Styrelsen

Släktföreningen bildades 1947.  Nuvarande styrelse valdes 2022 för tre år framåt.

Styrelsen Frykholmska släktföreningen 2021
Från styrelsens möte i september 2021: Martin Frykholm, Bjarne Frykholm, Ingela Lundén, Bengt Telland och Maria Rosén.

Detta är styrelsen för Frykholmska släktföreningen 2022-2025:

Ordförande
Maria Rosén (3.3.11.4.2.2.5)
Gullmarsvägen 118
120 39 Årsta
Tel 08-27 40 40

V. ordförande
Martin Frykholm (3.3.11.4.2.6.2)
Rönnvägen 14
181 46 Lidingö
Tel 08-767 85 83

Skattmästare
Ingela Lundén (3.3.5.5.5.1.1.1)
Kennedygatan 20 A
414 73 Göteborg
Tel: 031-12 21 75

Sekreterare
Bjarne Frykholm (3.3.11.4.2.3.3)
Bondegatan 12
116 33 Stockholm
Tel 070-296 01 72

V. skattmästare/sekr.
Bengt Telland (3.3.5.7.5.6.1)
Love Almqvists väg 58
191 44 Sollentuna
Tel: 08-96 41 86

Suppleant, matrikelansvarig:

Birgitta Lagercrantz (3.3.5.5.1.2.1.2)
Ekedalsvägen 11 B
177 59 Järfälla
Tel: 08-580 251 05
Mobil: 070-722 17 32

Suppleanter:

Lena Malmberg (3.3.11.4.2.8.1)

Hanna Wilhelmi (3.3.5.5.1.2.4.1.2)