Styrelsemöte i Frykerud

Styrelsen för Frykholmska släktföreningen höll sitt styrelsemöte i Klaxås, Frykerud en helg i slutet av augusti 2015.

Förutom de vanliga mötesförhandlingarna hann vi med att besöka flera släktingar och gårdar i trakten, bland andra Framgården, som är i släktens ägo sedan många generationer.

Vi besökte också Frykeruds kyrka, där ett flertal släktingar ligger begravda på kyrkogåden.

Under besöket fick vi möjlighet att utforska ett par lådor med diverse minnen från äldre tider, och där påträffades ett flertal unika fotografiska porträtt från 1800-talet.  Några av dem fotograferade vi av och publicerade här på hemsidan.

/Bjarne Frykholm