Släktregistret

Frykholmska släktföreningens register innehåller uppgifter om nära 2000 personer från 1600-talet och framåt. I januari 2015 laddades registret upp på släktforskningstjänsten ancestry. På det viset blir släktregistret tillgängligt för fler, både medlemmar och släktforskare. Vi kan också bjuda in medlemmar som bidragsgivare och redaktörer och gemensamt hålla det uppdaterat.

Hjälp oss att hålla registret korrekt och uppdaterat!
Tryck här för att skicka in uppgifter till släktregistret

Begär utdrag ur släktregistret – tryck här

Ett schema över de första generationerna kan du se här nedan:

Generation 1- 3 – översikt

Generation 4 – översikt

Generation 5 – översikt

Generation 6 – översikt

Nedan: Översikt över Nils Frykholm (3.3) med ättlingar.

 

Frykholm-Nils-3-3

Nedan: Översikt över Johannes Frykholm (3.3.5) med ättlingar

johannes-frykholm-3-3-5

 

 

—————–

Utdrag ur skriften ”Släkten Frykholm från Frykerud” utgiven av John Frykholm 1947:

”Frykholmska släktens härstamning och utbredning torde ha behandlats av lektorn Johan Frykholm i Karlstad, som vid sin död 1869 efterlämnade värdefulla anteckningar om äldre släktled. Därefter har ingenjören Gottfrid Frykholm i Stockholm 1905 utarbetat en förtjänstfull sammanställning över av honom kända släktmedlemmar och deras inbördes släktförhållanden.

För undertecknade har det varit en länge närd önskan och så länge att komplettera dessa uppgifter med senare tiders utökning av släkten och så långt tillbaka bevarande kyrkoböcker kunnat medge. Detta arbete har nu så gott sig göra låtit slutförts och överlämnats härmed till ärade släktmedlemmar.

Under arbetets gång ha vi haft ovärderlig hjälp av postkontrollören Alfred Frykholm från Falköping och doktor Karl Oskar Frykholm i Stockholm vilka genom personliga forskningar i bl a landsarkivet i Göteborg klarlagt den s k Kristinehamnsgrenen
och fastighetsmäklaren Oskar Fredrik Frykholm från Abrahamsberg vilken redogjort för den s k Västeråsgrenen, samt skogsförvaltaren Gustaf Frykholm i Gränna som bidragit med kompletterande upplysningar ang. den s k Norrlandsgrenen. För redogörelsen över stamgrenen (Frykerud) hava undertecknade haft synnerlig hjälp av de utredningar som folkskolläraren E. Hedell i Klaxås, Frykerud, på ett berömvärt sätt verkställt.”
Nils Frykholm, Medicinalråd
John Frykholm, Hovapotekare

Tillägg och kompletteringar gjordes av professor Ragnar Frykholm 1958. Ny upplaga med tillägg och kompletteringar utgavs 1978 samt 1986. I slutet av 80-talet datoriserades släktregistret och idag finns registret i ett program som heter ”Min Släkt” och innefattar 1500 personer och uppdateras av v. ordförande Birgitta Lagercrantz.

För regelbunden uppdateringen av släkten ansvarar ett antal rapportörer, men Du är när som helst välkommen via telefon, brev eller mejl, berätta om förändringar Du känner till.

Alla information och frågor skickas eller mejlas till:
Birgitta Lagercrantz
Ekedalsvägen 11 B
177 59 Järfälla
Tel 08-580 251 05
birgittalagercrantz1@gmail.com