Släktmötet skjuts upp ett år på grund av corona

Styrelsen i Frykholmska släktföreningen har beslutat att skjuta upp årets planerade släktmöte på grund av coronapandemin. Här nedanför är den information som skickas ut till föreningens medlemmar. 

——–

Årsta den 1 februari 2021

Kära medlem i Frykholmska släktföreningen!

Styrelsen har haft möte – virtuellt – och jag vill förmedla några beslut vi fattade då.

Den här coronapandemin lär dra ut på tiden. Antalet personer som får samlas i samma lokal är nu reglerat i lag, visserligen tillfälligt men ovisst hur länge. Vi vill i varje fall inte medverka till att skapa stora smitthärdar i onödan. Alltså har vi beslutat skjuta upp nästa släktmöte ett år.

Enligt traditionen och föreningens stadgar ordnar vi släktmöte en gång vart fjärde år och nästa möte skulle alltså enligt normalplanen inträffa i september 2021.

Förberedelserna för hela evenemanget, såsom bokning av lokaler, mat, hotell, inbjudningar, ta emot anmälningar, ta in avgifter o.s.v. behöver göras långt i förväg. Ungefär nu skulle vi börjat med det arbetet. Läget känns emellertid alltför osäkert, därav vårt beslut att skjuta upp det hela, tills vi kan träffas utan oro.

Nästa stora släktmöte beräknas alltså bli den 17 september 2022. Därpå följande möte blir tre år senare, 2025, och så är vi i fas igen.

Det här innebär att vi behöver frångå stadgarna och alltså inte heller ha ”årsmötesförhandlingar”, välja ny styrelse och allt det där förrän hösten 2022. Vi menar att det måste vara möjligt att göra ett sådant här avsteg i dagens prekära pandemiläge. Vi tror (och hoppas!) att ingen kommer att ställa oss inför rätta för detta. (!)

Däremot bestämde vi att årsavgiften (4-årsavgiften!) ska fortsätta löpa enligt normalplanen. Följaktligen ber vi dig som är medlem och vill fortsätta vara det, att betala in avgiften (som då alltså gäller kommande period, från september 2021 fram till släktmötet 2025).

Enligt årsmötesbeslutet 2017 höjdes avgiften, och blir från och med denna (kommande) period 200 kronor/medlem över 18 år. Betalning sker till plusgirokonto 38 37 55-6

Senaste betalningsdatum 2021-09-17. Glöm ej ange namn på den/dem avgiften gäller!

Det är sorgligt att vi inte kan ses nu till hösten men, som sagt, läget är ännu för osäkert.

Jag hoppas du tar väl hand om dig och de dina, så att vi kan ha våra mötesförhandlingar och därpå följande gemensamma festligheter den 17 september 2022, i Stockholm.

Bästa Hälsningar från alla i styrelsen genom ordförande
Maria Rosén

——
Informationen skickas i första hand ut via e-post, men i de fall där saknar e-postadress skickar vi ut med vanlig post.  Vi saknar många mejladresser – och många verkar inaktuella – vi ber er att uppdatera, så vi har korrekta uppgifter – Tack!