Rapport från släktmötet 2022

Detta är en sammanfattning av besluten från släktmötet.

Styrelsen berättelse föredrogs och godkändes.

Skattmästarens rapport föredrogs och godkändes.

Revisorernas berättelse föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Till styrelse valdes:

 • Ordförande: Maria Rosén (omval)
 • Vice ordförande: Martin Frykholm (omval)
 • Sekreterare: Bjarne Frykholm (omval)
 • Skattmästare: Ingela Lundén (omval)
 • Vice sekreterare och vice skattmästare: Bengt Telland (omval)
 • Matrikelansvarig: Birgitta Lagercrantz (omval)
 • Styrelsesuppleanter: Birgitta Lagercrantz (omval), Lena Malmberg (nyval), Hanna Wilhelmi (nyval)
 • Två revisorer: Staffan Frykholm och Anna Holmberg (omval)
 • Två revisorsuppleanter: Bo Frykholm och Lena Sahlin (omval)
 • Arkivarie: Bo Johansson (omval)

Till valberedning utsågs Klas Nordlind, Ulrika Hedell och Maria Södersten.

Två föreslagna ändringar av stadgarna godkändes:

 • Möjligheten att nyteckna ständigt medlemskap avskaffas.
 • Make/maka/partner undantas från kravet att betala medlemsavgift.

Medlemsavgiften för hel period fastställdes till 200 kr.

Nästa släktmöte ska hållas 2025 i Värmland.