4. Olof Frykholm, klockare (1725 – 1777)

Ur skriften ”Släkten Frykholm från Frykerud” utgiven av John Frykholm 1947.

4. OLOF FRYKHOLM, f. I Frykerud 17/5 1725. ”Bevistat husförhör 1731-33; flyttade till Klaxås omkr. 1746, då han förekommer såsom måg åt Per Nilsson och hanshustru Karin Jonsdotter ochgift med Catharina Månsdotter, f. 29/9 1728. Klockare efter fadern synes han, efter havd en gammal sockenstämmoprotokollsbok innehåller, hafva warit en på hufvudets wägnar rikt begåvad man, samt egde inom socknen ett stort och rättvist anseende. – Förmögen. Inom slägten finnas ännu 2 silfverskedar, 1 Thennfat, 1 öhlkanna och en spiselbotten, alla märkta med O. Fr-m”. J.F. Hur Olof Frykholm blev ägare till ”fädernegården” Klaxås Framgård framgår av nedan intagna testamente 20 jan. 1750, vilket utvisar, att hangenom gifte kommit i besittning av denna gård. Av detta testamente kan man sluta sig till att Catharina Månsdottersmoder, Karin Jonsdotter, i ett föregående äktenskap varit gift med Måns Bengtsson. Bil. IV. Efter Catharina Månsdotters död blev Olof F. Omgift med ”mademoiselle” Maria Hammarin.

Barn:

  • Stina, f. 2/2 1748, ”bevistat husförhör 1752, försvinner ur kyrkoboken 1759, Flyttat till Gunnita i St. Kils skn”. J.F.
  • Margaretha, f. 10/4 1751, ”död i unga år”. J.F.
  • Nils, f. 7/7 1753. Tab. 5 – [läs mer]
  • Lisa, f 27/6 1756, g.m. Erik Jonsson i Sohlberg.
  • Margaretha, f. 29/1 1758, g.m. Sven Jonsson i Klaxås.
  • Lena, f. 19/8 1759, g.m. skräddarmästaren Ekelund i Karlstad. Dotter: Sara, g.m. skräddaremästaren L. Stenmark.
  • Olof, f. I maj 1761?, ”död i unga år”. J.F.
  • Olof, f 11/7 1766, ”avflyttade 1783 till Gunnita, där fadern egde egendom; synes blifvit soldat, enär han antagit namnet Skogman 1785; g.m. Margaretha Gabrielsdotter på Skog”. Död 1793. J.F.
  • Magnus, f. 6/8 1768, ”har aflidit i späda år”. J.F.