6. Olof Frykholm, brukspatron (1787 – 1865)

Ur skriften ”Släkten Frykholm från Frykerud” utgiven av John Frykholm 1947

OLOF FRYKHOLM, f. I Frykerud 25/9 1787. ”Synes hafva ärft farfaderns själsgåfvor och lynne; war ämnad till sin faders efterträdare, men blef utskrifven såsom Landtvärn under Gustaf IV Adolfs sista olyckliga Regeringstid; war med i Tyskland samt Danmark och Belgien. Enligt uppgift av sonen Johan Ludvig var han i egenskap av sergeant vid Wermlands fältjägarregemente bl. a. med vid stormningen av Leipzig 20/10 1813, ”och skulle hafva åtföljt arméen till Norrige 1814, men insjuknade i Typhus och låg på sjukhus i Kiel i 11 månader. Efter fredsslutet övergaf han Krigstjensten och egnade sin återstående lefnad åt fredliga wärf. Blev 1835 Brukspatron och delegare af Elgå Bruk. Afträdde detsamma 1847; bodde sedermera i Arvika och Stockholm samt lyktade omsider sin händelserika lefnad i sin äldste sons armar i Malmö. G. med Maria Christina Rothstein från Kristinehamn. Sällan eller aldrig har en man egt mera betydande gåfvor än Olof Frykholm och ingen använt dem så i det sannas tjänst”. J.F.

Död 18/5 1865.

Barn:

  • Nils Fredrik, f. 1823. Tab 7.
  • Elisabeth Christina, f. 28/12 1826. Tab 8.
  • Carl Olof Ulrik, f. 1829, student i Uppsala 1847, med. Fil. Examen; död där 3/4 1854
  • Maria Barbara, f. 1833. Skriftställarinna och kompositör. 1870 var hon på väg att emigrera till Amerika och kom sista underrättelsen från henne, då hon befann sig i Paris under preussarnas belägring 1871. Ogift.
  • Johan (John) Ludvig, f. 30/6 1837. Tab. 10
Maria Barbara Frykholm.

Maria Barbara Frykholm.

 

——————

MER INFO om Maria Barbara Frykholm:

En artikel om Maria Barbara Frykholm, pseudonymen Arima, på svenska Wikipedia.

Kort biografi på Svenska Dramawebben.

Kort biografi på Projekt Runeberg

”En god uppfostran: komedi i en akt” finns på Uppsala Universitetsbibliotek.

Teateråret 1855 på Wikipedia: Maria Barbaras pjäs har urpremiär i Stockholm.