24. Nils Theodor Frykholm, veterinär (1875-1954)

Ur skriften ”Släkten Frykholm från Frykerud” utgiven av John Frykholm 1947.
Nils Theodor Frykholm avled 9 augusti 1954.

———

24. NILS THEODOR FRYKHOLM, f. å. Solberg i Grava skn 21/10 1875. Student i Karlstad 1894, vet.-kand 1897 och veterinärex. vid K. Veterinärinstitutet i Stockholm 14/6 1900. Amanuens vid dess medicinska klinik 1898-99. Specialstudier i Stockholm 1906, i Bruxelles och Utrecht (univers.) 1909.

Civil vet.-stipendiat 1900-08 och som sådan t.f. länsveterinär i Härjedalen, Sveg, 1900-07 och i Kalmar län, Gamleby, 1908. Distriktsveterinär i Tågarps distrikt, Malm. län, 1908 och i Orusts och Tjörns distrikt 1909. Länsveterinär i Norrbottens län, Haparanda, 25/6 1909, i Jämtlands län 1911-2, tillika stadsveterinär i Östersund från 1912, och i Älvsborgs län, Vänersborg, 1922-28. Medlem av K. Medicinalstyrelsens veterinärvet.-skapliga råd 1927-28, medicinalråd och byråchef i Medicinalstyrelsen, t.f. 10/2 och utnämnd 22/6 1928. Erhöll nåd. avsked med pension fr. 1/11 1940.

– Under sin Östersundstid var han led. och sederm. ordf. i stadens hälsovårdsnämnd fr. 1912, v. ordf. i renhållningsstyrelsen fr. 1917 och led. av stadsfullmäktige 1920-22. Led. av styrelsen för K. veterinärhögskolan 1928-40 och led. av Centralstyrelsen för Sv. Röda, sederm. Blå stjärnan, 1937-40.

Svenska regeringens representant vid internationella veterinärkongresserna i London 1930, och i Zürich-Interlaken 1938. Ständig delegat för Sverige i Comité de l’Office internat. des Epizooties i Paris 1932-41. Med statsstipendium har han företagit studieresor till Danmark 1902 och 1938, till Tyskland, Belgien och Holland 1909, till Norge 1928 och 1936, till England 1930, till Finland 1933, samt till Tyskland och Schweiz 1938. Hedersled. i Svenska Länsveterinärföreningen 1930. R.N.O. s.å. K.N.Sa.O.O. 1939. Svenska Veterinärläkarföreningens guldmedalj 1944. Efter avskedet lät Svenska Veterinärkåren måla N. Th:s porträtt av konstnären Arne Cassel att upphängas i K. Medicinalstyrelsen. — Utgivit: Ladugårdsbebyggelsen i Härjedalen. En veterinärhygiensk studie (eng. övers. progradu) 1906. svensk biografisk veterinärmatrikel från 1750 till nuv. tid. 1909; 2:a uppl. 1927. K. Veterinärhögskolan, lärartjänster och dess innehavare 1820-1920, 1921. Länsveterinärinstitutionens uppkomst och utveckling 1830-1930, 1930; jämte åtskilliga uppsatser i veterinärhistoriska och administrativa ämnen.

– Gift 25/11 1900 med Hanna Maria Sjöquist, f. i Mångskog 1/7 1878, dotter till köpmannen Johannes S. och Hedvig Beckman.

  • Barn:
  • Nils Olof, f. 18/9 1901, realskoleex. i Sundsvall 1921. Från 1932 köpman i Stockholm. Ogift. (d. 1971)
  • Herman Fredrik, f. 11/6 1903, student i Vänersborg 1926. Inskr. vid Uppsala univ. 1927, jur. kand. 1931 i Stockholm. Tingstjänstgöring i Härjedalens domsaga, Sveg, 1934-37. Amanuens vid Statens Pensionsanstalt 1937, förste amanuens från 1939. Ogift. (d. 1987)
  • Lars Birger, f. 29/5 1909, student i Vänersborg 1927, inskr. vid Uppsala Univ. s.å. Fil. kand. och fil. mag. 1932, fil. lic. 1935 vid Stockholms Högskola, där han promoverades till fil. dr. 29/5 1942. Amanuens vid Riksdagsbiblioteket 1935-41. Bibliotekarie vid K. Lantbrukshögskolan å Ultuna, Uppsala, (t.f. 1942) 30/4 1943. Gift 5/4 1944 med Gietta Aina Maria Borgh, f 12/3 1911, exam. handarbetslärarinna, dotter till styckjunkaren Oscar B. och Frida Franzén, Stockholm. (d. 1998)
  • Inga-Mari, f. 18/5 1919, död 4/11 1922.

 


Läs mer på Wikipedia om veterinär Nils Theodor Frykholm