16. Nils Olof Frykholm, stadsfogde (1912 – 1975)

Ur skriften ”Släkten Frykholm från Frykerud” utgiven av John Frykholm 1947.
Nils Olof Frykholm avled 19 juni 1975.

——–

16. NILS OLOF FRYKHOLM, f i Ljusnarsbergs skn 16/4 1912. Student i Karlstad 1932. Jur. kand. i Uppsala 1938, tingstjänstgöring i Östra Närkes domsaga; t.f. stadsfiskal i örebro 1942 – 1944, därefter stadsfogde i Örebro. – G. 1939 med Dagmar Linnea Larsson, f. 27/1 1915 i Varnums skn, Värmlands län, dotter till grosshandlare Gottfrid L. och Valborg Larsson.