3. Nils Frykholm, klockare (1686-1742)

Ur skriften ”Släkten Frykholm från Frykerud” utgiven av John Frykholm 1947.

3. NILS FRYKHOLM, f. I Frykerud 1686, blev klockare i Frykerud, död 1742. G. M. Catharina Olofsdotter, f. 1700, död 1764, troligen dotter till Olof Svensson i Glänne och Kirstin Mattsdotter från Forsnäs i Frykerud (död 1750 vid 91 års ålder). I övrigt hänvisas till här nedan intagna utdrag ur Kils härads dombok för år 1740 och 1743. Bil II och III.

Catharina blev efter mannens död omgift med häradsdomaren Jonas Ersson i Östra Glänne.

Barn:

  • Kjerstin, ”begick H.H. nattvard förstagången 22/4 1736, men förekommer ej sedermera”. J.F.
  • Anna, ”begick H.H. nattvard f.g. 17/4 1737, men förekommer ej efter 1739”. J.F.
  • Olof, f, 17/5 1725. Tab 4.
  • Rangula, ”sannolikt död ispäda år”. J.F.
  • Jonas, f. 31/1 1730. Tab. 37
  • Nils, f 2/2 1732. Tab 50.