7. Nils Fredrik Frykholm, järnvägsingenjör (1823 – 1876)

Ur skriften ”Släkten Frykholm från Frykerud” utgiven av John Frykholm 1947.

7. NILS FREDRIK FRYKHOLM, f. 1823 på Jäders bruk, där fadern då var anställd. Blev student i Uppsala 1842 och avlade jur.fil-examen 1843. Var elev och bitr. vid ström- och bruksbyggnader i Västernorrlands och Norrbottens län 1846-47 samt bitr. ingenjör vid underökningar för väg- och vattenbyggnader i Värmland 1848- Genomgick högre artilleri- och ingenjörsläroverket å Marieberg, utexam. 1851 samt blev löjtnant vid den d. År uppsatta väg- och vattenbyggnadskåren, varinom han avancerade till kapten 1857 och till major 1873. Var ingenjör vid Statens järnvägsbyggnader och blev arbetschef för linjen Nässjö-Malmö, varunder han en längre tid hade sitt huvudkontor i Hässleholm. Till minne härav har den förnämsta gatan i sedermera staden Hässleholm fått namnet Frykholmsgatan. Blef slutligen 1871 intendent och chef (numera distriktschef) för tredje järnvägsdistriktet med station i Malmö. R.V.O. 1862. R.D.D.O. 1865. Död i Malmö 16/1 1876. Ogift.

nils-fredrik-frykholm-major

Nils Fredrik Frykholm, major.

 


Läs mer på Wikipedia om Nils Fredrik Frykholm.