Nästa släktmöte blir 23 september 2017

Styrelsen för Frykholmska släktföreringen hade möte i Stockholm 8 oktober 2016.
Dår spikades datumet för nästa stora släktmöte:
Det blir lördagen den 23 september 2017 i Karlstad.
Det är också föreningens 70-årsjubileum, så planen är att hålla släktmötet på samma plats.
Planeringen av släktmötet har nu påbörjats.
Inbjudan kommer att skickas ut i början av 2017.
Dagen efter släktmötet (söndag 24 september) arrangerar föreningen en utflykt till Frykerud, där bland annat ett besök på Framgården är planerat.
Föreningen arrangerar släktmöte var fjärde år. Senast var det 2013 i Stockholm.