Nästa släktmöte blir 2017

Datum för nästa släktmöte är preliminärt satt till september 2017. Avsikten är att släktmötet ska förläggas till Värmland, och kombineras med besök vid  platser av stor betydelse för släktens rötter och historia, till exempel Frykeruds kyrka och Framgården.