Bli medlem i föreningen

 

  Jag vill ansöka om medlemskap i Frykholmska släktföreningen

  Namn (obligatoriskt)

  Födelsedatum

  E-postadress (obligatorisk)

  Övriga kontaktuppgifter (adress, postadress, telefonnummer)

  Beskriv ditt släktskap

  Så betalar du medlemsavgiften:

  Betala till föreningens postgirokonto 38 37 55 – 6, avgiften är bara 200 kronor per person över 18 år för en fyraårsperiod. Kom ihåg att ange namn på dem som inbetalningen gäller. Även make/partner/medföljande betalar medlemsavgift.