Bli medlem i föreningen

Ansökan om medlemskap i Frykholmska släktföreningen

Namn (obligatoriskt)

Födelsedatum

E-postadress (obligatorisk)

Övriga kontaktuppgifter (adress, postadress, telefonnummer)

Beskriv ditt släktskap

Så betalar du medlemsavgiften:

Betala till föreningens postgirokonto 38 37 55 – 6, avgiften är bara 100 kronor per person över 18 år för en fyraårsperiod. Kom ihåg att ange namn på dem som inbetalningen gäller.