Maria Rosén vald till ny ordförande

Maria RosénVid släktmötet i Karlstad 23 september 2017 valdes Maria Rosén enhälligt till föreningens nya ordförande.

Tidigare ordförande Birgitta Lagercrantz avtackades högtidligen. Birgitta kvarstår i styrelsen som suppleant och matrikelansvarig.

Övriga förtroendeuppdrag :

  • Vice ordförande: Martin Frykholm
  • Sekreterare: Bjarne Frykholm
  • Skattmästare: Ingela Lundén
  • Vice sekreterare och vice skattmästare: Bengt Telland
  • Styrelsesuppleanter: Stefan Hammar, Birgitta Lagercrantz
  • Revisorer: Staffan Frykholm, Anna Holmberg
  • Revisorsuppleanter: Bo Frykholm,  Lena Sahlin
  • Matrikelansvarig: Birgitta Lagercrantz
  • Arkivarie: Bo Johansson
  • Valberedning: Klas Nordlind, Lena Malmberg, Ulrika Hedell

Medlemsavgiften fastställdes till 200 kronor för en fyraårsperiod för alla över 18 år. Den nya avgiften börjar gälla inför nästa släktmöte 2021.

Nästa släktmöte bokades preliminärt till september 2021 i Stockholm.