26. Magnus Frykholm, kyrkoherde (1802 – 1892)

Ur skriften ”Släkten Frykholm från Frykerud” utgiven av John Frykholm 1947.

26. MAGNUS FRYKHOLM

f. i Frykerud 2/4 1802. Blev efter student vid Karlstads gymnasium student i Uppsala 1824 och efter där avlagd teol. examen prästvigd 7/5 1826 för Karlstads stift. Efter personlig tjänstgöring inom stiftet blev han kyrkoherde i Millesviks pastorat 9/8 1846. Utnämndes till prost över egen församling 23/11 1853. L.V.O. — Död i Millesvik —- 1892.

På Millesviks kyrkogård hava församlingsborna 1929 rest en minnessten över prosten M. som tacksamhetsgärd för hans förutseende, då han på sin tid genomdrev beslut att inköpa en större rikt skogsbärande holme, Bärön, i socknens skärgård, genom vars avkastning kommunens skatter kunde nedbringas och hållas på en relativt låg nivå.

Magnus Frykholm och hustrun Emma

Magnus Frykholm och hustrun Emma, f. Sundin.

Gift 15/10 1837 med Emma Sundin, f 1817, död 8/2 1894, dotter till bergsfogden och fältkamreren Kristian Anders S. I Filipstad och Anna Elisabet Mitander.

  • Barn:
  • Nanny, f. 29/1 1843, död i USA, g. 3/5 1863 m. Gottlieb Theodor Piltz, f. 16/6 1838, lantrbukare på Hammarön, emigrerat till Amerika.
    • Barn: Therése, f. 1864, fosterdotter hos morfadern i Millesvik.
  • Anna, f. 1/1 1847, död 5/5 1860.
  • Erik, f. –, död 1866
  • Lars Magnus, död i späd ålder.