27. Lars Frykholm, trävaruhandlare (1806 – 1873)

Ur skriften ”Släkten Frykholm från Frykerud” utgiven av John Frykholm 1947.

27. LARS FRYKHOLM, stamfadern för den s.k. Norrlandsgrenen, f. i Frykerud 2/6 1806. Tog värvning och blev sergeant vid Värmlands regemente. Efter erhållen anställning som bruksförvaltare å Matfors bruk i Medelpad 1838-50 tog han avsked ur armén. Inköpte 1860 egendomen Vi i Tuna skn, Medelpad, där han med sin stora familj levde ett härligt lantjunkarliv, intill dess han, alltför hjälpsam och därtill lättrogen, måste på grund av en ekonomisk krasch avträda densamma, varefter han slog sig ned som trävarugrosshandlare i Sundsvall 1860, fr. 1864 i Härnösand. Död där 17/2 1873. — (se bil VI).

Lars Frykholm och Sophia Elisabeth, f. Arbman

Lars Frykholm och Sophia Elisabeth, f. Arbman

Gift 24/6 1840 med Sophia Elisabeth Arbman, f. 25/10 1820, död 28/3 1896, dotter till kyrkoherden och kontraktsprosten i Offerdal Johan Olof A. och Sophia Johanna Dillner.

 • Barn:
 • Hilda Christina Sophia, f. 12/8 1841, död 3/7 1880, g. 14/8 1871 med Wilhelm Bruno Janzon, f. 6/10 1846, postmästare i Nyland 1870-99, därefter i Härnösand. Omgift 1883 med Ellen Eskelina Frykholm, se nedan.
  • Barn:
  • Edith Kristina Sofia, f. 20/5 1872, postexpeditör, pensionerad 1935. Bosatt i Uppsala.
  • Lars Johan Ragnar, f. 13/11 1873, sjöman, död 21/4 1895
  • Signe, f. 29/12 1874, postexpeditör, död 22/2 1933
  • Hilding Vilhelm, f. 29/6 1880, student i Härnösand 1899, farm. kand. 1902, leg. apot. 1909, apoteksinnehavare i Alfta 1931 och av Hägern i Uppsala 1938. Gift 1) 1913 med Lilly Hildeborg Sjöbeck, f. 1883, död 13/2 1925, dotter till fängelsedirektören Olof S. och Hilda Frohm. Två barn. Gift 2) 1928 med Anna Linnéa Matilda Österberg, dotter till sjökpatenen Johan Ö. oh Frida Nyström.
 • Hulda Elisabeth, f. 1/1 1843, död 7/2 1899. Gift 25/4 1866 med Gustaf Christoffer Bredenberg, f 7/9 1833, död 5/7 1919, sjökapten i Sundsvall till 1880. Chef för Svenska avdeln. å Llloyd Law’s skeppsmäklarkontor i London 1880-1900, därefter skeppsmäklare och rysk vicekonsul i Sundsvall.
  • Barn:
  • Christoffer, f 5/7 1867, sjökapten i engelska handelsflotan. G. 1892 med Florence Scales, f 25/1 1871, död 2/11 1940. Ett barn.
  • Antonio, f 5/5 1869, styrman 1883-95, därefter köpman i London. Gift 9/4 1909 med Elsiabeth (Bessie) Scales, död 28/3 1943.
  • Edvard, f. 4/11 1871. Sjöman 1885-95. Guldgrävare och gruvfogde i Klondyke fr. 1897. Bor (1947) i Kent. G. 1900 med Diana Morgan. 4 barn.
  • Björn, f. 1872, död 1876.
  • Hulda, f 1874, död 1876.
  • Ellen, f 4/5 1876, massös och ackuschörska i London, nu bosatt i Norrköping.
  • Thorwald, f 7/7 1878, styrman i eng. handelsflottan, död 23/9 1943. G. m. Laura Down.
  • Thyra, f. 4/8 1881, gift 10/3 1909 m. sjökapten Freddie (Fred) Watkins. Bor i Kent. Två barn.
  • Hulda, f. 13/7 1883, gift med f.d. polismannen L.P.Lundberg, Riksby, Stockholm.
  • Julius, f. 7/11 1886, död 25/7 1898.
 • Johanna (Hanna) Olivia, d. 8/12 1844, död 9/10 1933. G. 2/6 1875 med Johannes Arbman, f. 8/6 1844, död 18/12 1917. Komminister i Hackås, Jämtland 1875. Kyrkoherde i Näs, Jämtland, 1880-83. Därefter kyrkoherde i Åsele och 1885 kontraktsprost. L.N.O. 1897.
  • Barn:
  • Eva Elisabeth, f. 27/2 1876, död 24/3 1883.
  • Elin Abigael, f. 3/9 1877, död 19/11 1922. Massös, g. 10/1 1908 m. Axel Gavelin, f. 1875, fil. dr., f.d. överdirektör och chef för Sveriges geologiska undersökning.
  • Sigvard Johannes, f. 3/7 1879. Forstmästare och skogsförvaltare i Frostviken. Landstingsman i Jämtlands län 1918-34. R.V.O. 1935. Bor i Vilhelmina. G. 10/9 1905 med Hilda Gustava Gavelin, f. 11/7 1886.
  • Frid Olof Laurentius, f. 24/7 1880, fil. kand., adjunkt vid Högre allmänna läroverket i Hörnösand. R.V.O. 1934. G. 24/9 1910 m. Hulda Karolina (Carin) Broström, f. 9/8 1876. Ett barn.
  • Sven Teodor, f. 28/11 1882. Fil. mag. Lärare vid Kommunala mellanskolan i Sunne i Värmland 1912. G. 11/9 1917 m. Hedvig Elisabet Högdahl, f. 15/12 1875.
  • Hanna Elisabet, f. 20/2 1884, död 25/4 1885
  • Hulda Johanna, f. 22/11 1885. Folkskollärarinna i Stöde 1922. G. 24/6 1913 m. hemmansägaren i Vilhelmina Albin Nikolaus Gavelin, f. 1885, död 1919.
  • Gunnar Emanuel, f. 16/8 1887. Student i Umeå 1906. Teol. kand. 1911. Kyrkoherde i Undersåker 1925. G. 12/6 1917 m. Brita Margareta Edin, f. 29/9 1884.
  • Ernst Gottfrid, f. 20/4 1889. Folkskollärare i Njurunda 1920. G. 27/12 1919 m. Lydia Concordia Sehlstedt, f. 5/12 1889. Ett barn.
 • Axel Theodor, f. 20/12 1848. Tab. 28.
 • Albert Emanuel, f 24/11 1849. Tab. 34
 • Ernst Olof, f. 10/3 1852, sjöman, styrman 1879, död 2/3 1900 i Calcutta. Ogift.
 • Anna Hildegard, f. 19/12 1854, död 29/7 1900; g 2/8 1881 m. Axel Nordien, f. 31/5 1841, komminister i Hackås, död 25/7 1919. Inga barn.
 • Johan Gottfrid, f. 14/11 1856, fartygsingenjör vid Finnboda varv i Stockholm 1882-1908. Bodde därefter i Gnesta. Död 25/12 1931. Utarbetade 1905 ett släktregister över Frykholmska släkten, som han i hektograferat skick utedlade till ett flertal släktmedlemmar. Gift 23/11 1890 med Anna Maria Elisabeth Bleiweiss, f. 3/6 1864. Adoptivson: Olof Höglund, f. 7/6 1895, död.
 • Ellen Eskelina, f. 9/4 1858, död 8/12 1939, g. 7/8 1883 m. Wilhelm Bruno Janzon, sin avlidna systers, Hilda Christina Sophia, make (se ovan), postmästare i Härnösand 1899. Pensionerad 1913. Bodde därefter i Gnesta, Fränsta och Norrviken, död där 8/2 1928.
  • Barn:
  • Thorwald, f. 17/4 1881, död 25/8 1884
  • Torvald Bruno, f. 18/6 1885, disponet vid Superfosfatfabrikerna i Malmö och Limhamn; g. 1913 m. Ruth Tingvall, f 5/1 1885. Tre barn.
  • Hilda Maria (Mia), f. 13/8 1892, g. 1912 med grosshandlare Gunnar Ohlsson, Söderhamn. Fyra barn
 • Edith Agnes Maria, f. 6/3 1862, död 3/12 1862.
 • Lars Gustaf, f. 12/8 1865. Tab 35.

(Utdrag ur skriften ”Släkten Frykholm från Frykerud” utgiven av John Frykholm 1947)