10. John Ludvig Frykholm, marindirektör (1837 – 1904)

Ur skriften ”Släkten Frykholm från Frykerud” utgiven av John Frykholm 1947.

10. JOHAN (JOHN) LUDVIG FRYKHOLM, f. På Älgå bruk 20/6 1837. Blev 1851 elev vid K. Krigsakademien (nu krigsskolan) å Karlberg, avlade sjöofficersexamen 1857 och utnämndes s. år till sekundlöjtnant vid K. Flottan. Praktiserade därefter en tid vid den svenska örlogs-och handelsflottan samt befordrades 1866 till premierlöjtnant vid Skärgårdsartilleriet.

john-ludvig-frykholm

Han avlade konstruktionsofficersexamen i Karlskrona 1867 och tjönstgjorde därefter som ingenjör vid mariningenjörsstaten. Befordad till kapten i K. Flottan 1875 förordnades han s. år till mariningenjör. Utnämndes 1882 till marindirektörer och chef för ingenjörsdepartementet vid flottans varv i Stockholm. Tog avsked härifrån 1888 och verkade därefter som bruksförvaltare vid Ferna järnbruk i Västmanland 1888-91 samt 1891-93 som disponent vid Arboga mekaniska verkstad. Bosatte sig 1894 i Stockholm, där han erhöll anställning som lärare vid maskinistavd. I navigationsskolan. Var tillika extra lärare i Sjökrigsskolan, fartygsingenjör i K. Lotsverket, K. Generalpoststyrelsens besiktningsman av postförande ångfartyg samt besiktningsman av passagerareångare i Stockholm. –

J. Tog initiaviet till byggande dels av torrdockan på Galärvarvet i Stockholm, dels av en rad verkstäder vid Flottans varv. Han utgav 1881 en lärobok i Ångmaskinslära (3:e uppl. 1898; övers. till finska 1894), som vann stor spridning och länge användes som lärobok vid Sjökrigsskolan och navigationsskolorna. Led. Av K. Örlogsmannasällskapet 1874 samt av flera svenska och engelska ingenjörssamfund. R.V.O. 1874. R.N.O. 1888. R.R.S:t Stan.O. 2:a klass. – Död i Stockholm 6/9 1904. G. 1868 m. Elisabeth Linus Thorpe Allnutt, f. 3/4 1841, död 1/6 1928.

Barn:

  • Priscilla Elisabeth, f. 10/7 1869, sjuksköterska och ackuschörska i Stockholm. Sophiasyster. Bodde på senare år i egen villa i Vikarbyn, Dalarna. Död i Falun 10/6 1946. Ogift.
    • Fosterdotter: —
  • Olof, f. 10/10 1870, död 31/10 s.å.
  • Louise Annie Margaret, f. 31/1 1872, textilkonstnärinna. Stud. vid Tekniska skolan 1890-95, hade därefter anställning som lärarinna i konstslöjd vid en högre flickskoa i Padua 1896-97 och har sedermera företagit studieresor till Paris 1900, Tyskland 1903 och England 1912. Startade 1907 en egen ateljé i gobelängsvävning och mönsterrtining, studio Annie Frykholm, i Stockholm. Åren 1912-35 var hon anställd som lärarinna vid Tekniska skolan. Deltagit i flera representativa utställningar av svenskt konsthantverk, såsom i Chicago 1904, Norrköping 1906, Stockholm 1909 och 1930, Malmö 1914 och Göteborg 1923. Vid utställningen i Paris 1925 erhöll hon Grand Prix för vävnader. År 1938 erhöll hon G.m.Litt.et.art. Bosatt i Leksand. Ogift.  (d. 1955)
  • Stina, f. 3/2 1874. Genomgick Gymnastiska Centralinst. I Stockholm. Gymnastikdirektör. Sjukgymnast i London. Död 29/5 1925 i Stockholm. Ogift.
Annie, Priscilla och Stina Frykholm, 1895.

Annie, Priscilla och Stina Frykholm, 1895.


Läs mer på Wikipedia om John Ludvig Frykholm

Läs mer på Wikipedia om Annie Frykholm