25. John Frykholm, hovapotekare (1881 – 1969)

Ur skriften ”Släkten Frykholm från Frykerud” utgiven av John Frykholm 1947.
John Frykholm avled 1 juni 1969.

———-

25. LARS JOHAN (JOHN) FRYKHOLM, f. 5/3 1881 i Karlstads landsförsamling. Student i Karlstad 1900. Farm. kand. 1903. Leg. apotekare 26/5 1909. Efter tjänstgöring på olika apotek, därav i Gnesta, Södermanland, 1909-25, var J. föreståndare för apoteket Gripen i Nyköping 1925-28 samt för filialapoteket i Aspa Södermanland 1928-30, som han nyinrättade.

Den 28/12 1929 erhöll J. personligt privilegium å apoteket i Gränna. Den 28/2 1936 utnämndes J. till innehavare av Kungl. Hovapoteket Lejonet förenat med sjukhusapoteket å Serafimerlasarettet i Stockholm samt 30/10 1936 till Hans Maj:t Konung Gustav V:s hovapotekare. Förutom en del kårsociala uppdrag var J. medlem av apotekarebefordningsnämnden 1927-30 och 1933-38, ledamot av Apotekarsocietetens direktion 1930-44, dess kassaföreståndare 1939-41 och ordförande 1941-44. Ledamot av styrelsen för Kungl. Farmaceutiska Institutet 1941-44. Är verkställande direktör för Fastighets AB Medica från 1936. J. beklädde under sin tjänstgöring i Gnesta flera kommunala förtroendeuppdrag ss ordf. i hälsovårdsnämnd, municipalnämnd, valnämnd, taxeringsnämnd samt i styrelsen för kommunala mellanskolan, ledamot av skolråd och municpal- och kommunalfullmäktige. Ledamot av Södermanlands läns landsting samt revisor av dess räkenskaper 1922-26. Kontrollör vid Gnesta Bryggeri 1910-25 samt verkst. dir. för Gnesta Elektriska AB 1917-25. I Gränna var J. ledamot av drätselkammaren samt ord. i nykterhetsnämnden.

Har i facktidskrifterna publicerat ett antal uppsatser i yrkesfrågor. R.V.O. 1940. År 1944 lät apotekarsocieteten måla J:s porträtt av professor I. Grünewald att införlivas med societetens samling av ordf. porträtt. Gift 1903 med Augusta (Asta) Amalia Ljunggren, f. 5/8 1879 i Karlskrona av skräddaremästaren Gustaf Rudolf L. och Martha Nielsen.

  • Barn:
  • Lars Gustaf Erik, f. 4/12 1903, död 21/2 1922.
  • Martha Britta Carolina, f. 12/2 1905. G. 25/8 1934 m. Olof Erik Kristian Andrén, apoteksinnehavare, Värmlands Dalby. (d. 2013)
  • Anna-Lisa Ellen, f. 28/8 1906. Student i Stockholm 1924. Farm. kand. 1928. Gift 25/8 1934 med John Esaias Magnell, banktjänsteman, Stockholm
  • Stig Fredrik, f. 31/1 1908. Student i Nyköping 1929. Jur. kand. 1937. Tingstjänstgöring i Tjusts domsaga, Gamleby, 1937-40. Notarie i Statens Livsmedelskommission. Ogift. (d. 1994)
  • Lilly Astrid Wilhelmina, f. 12/12 1909. Gift 23/12 1934 med Hans Åkesson, rådman, vice krigsdomare, Jönköping. (d. 2008)
  • Hanna Stina Maria, f- 11/12 1914. Student i Stockholm 1934. Tandläkare 1939. Gift 1939 med Karl-Erik Edmund Lindeström, tandläkare, Mariestad. (d. 2004)
  • Clara Ulla Margareta, f. 17/10 1916. E. o. apoteksbiträde vid Militärapoteket i Stockholm. Ogift.  (d. 2003)