11. Johannes Frykholm, klockare (1791 – 1844)

Ur skriften ”Släkten Frykholm från Frykerud” utgiven av John Frykholm 1947.

11. JOHANNES FRYKHOLM, f. 15/2 1791 i Frykerud. Innehavare av fädernegården efter fadern. ”Blev efter fadren klockare i Frykerud, ehuru ung. War werksam och stilla samt omtyckt af sina socknebor för sitt flärdfria wäsen och sitt aldrig sårande skämt. War en efter sin bildningsgrad fin sällskapsman och war tillika oaktadt han mesta delen af sitt lif wisades inom Frykerud en man med djup menniskokännedom; lätt till wrede och snar att ångra en öfverilning.” J.F.

Död i Frykerud 8/2 1847. Med honom bröts det från far till son gående 125-åriga innehavet av klockaresysslan i Frykeruds socken. G. 1814 med Lena Persdotter, f. 26/1 1790 fr. St. Skärmnäs i Brunskogs socken. Död 23/10 1844.

Barn:

 • Cajsa, f. 2/6 1814, död 11/3 1816.
 • Cajsa, f. 21/3 1816, död 18/1 1818.
 • Nils, f. 2/7 1817, död 18/7 s.å.
 • Johannes (Johan), f 9/11819. Tab 12
 • Petter Nicolaus, f. 5/7 1821. Tab 13.
 • Maria Cajsa, f. 7/6 1823, död 23/3 1878, g. 30/8 1846 m. Musikdirektören, musikläraren vid Carlstads gymnasium samt domkyrkoorganisten Per Anton Hejschman i dennes andra gifte, f. 6/7 1810 i Tortuna skn. I Västmanland, död 26/6 1851. Inga barn.
 • Clara, f. 1/8 1825, död 5/3 1889; g. 1848 med Erik Gustaf Eriksson, f. 19/10 1823, död 7/1 1891, lantrbukare, ägare av Klaxås Sörgård i Frykerud, nämndeman, riksdagsman 1872-78 för Mellansysslets domsaga
  • Barn:
  • Laura Christina, f. 22/12 1848, död 13/10 1878. Ogift
  • Johan Bernhard, f. 30/10 1856, död 23/4 1877, ogift.
  • Beda Maria, f. 30/12 1858, död 9/1 1887, ogift
  • Elisabeth, f. 11/6 1861, död 25/10 1877
  • Anna Sofia, f. 22/4 1864, död 16/11 1905. G. 30/10 1886 med landtbrukaren Adolf Andersson sedermera brukare av hustruns egendom Klaxås Sörgård. Sex barn, av vilka sonen Gus-Adolf, f. 1889 ännu 1947 är innehavare av Klaxås Sörgård.
  • Bengt Gustaf, f. 27/10 1867, död 11/11 1874
 • Olof, f, 8/2 1829, död samma dag.
 • Lars Magnus, f. 8/3 1833. Tab 22.