29. Harald Frykholm, missionär (1879 – 1937)

Ur skriften ”Släkten Frykholm från Frykerud” utgiven av John Frykholm 1947.
Kompletterat 2015 med uppgifter om dödsår ( i kursiv stil)
——-

29. HARALD FRYKHOLM, f 27/1 1879 i Njurunda. Student i Umeå 1896. Efter teologisk filosofisk examen samt dimissionsexamen i Uppsala 1898 avlade H. folkskollärareexamen 1899 och prästvigdes i Härnösand 28/1 1900.

Efter att ha verkat som präst och skollärare, bl. a. på Holmön, studerade han i Cambridge och Leipzig samt invigdes 1902 i Uppsala till missionär i Svenska kyrkans tjänst och fick sitt arbetsfält i Syd-indien.

Där verkade han som missionär, församlingspastor, föreståndare för prästseminarium och rektor på flera stationer i Tranquebar 1915-19, i Bangalore 1919-22 samt vid läroverket i Pudukotah 1924-29. Under vistelse i Sverige avlade H. teol. lic.-examen i Uppsala 1913 samt tjänstgjorde en tid (1923) såsom biträdande lärare i missionshistoria vid Uppsala universitet.

Åren 1931-35 ledde han folkhögskolekurser i Palladam, men måste på grund av sjukdom lämna sin verksamhet där samt missionsfältet sistn. pr.

Död i Uppsala 5/4 1937. L.V.O. 1934.

H. var en framstående representant för vår svenska missionärskår och utförde ett betydande väckelse- och bildningsarbete i Indien. Efter hans död utgavs ”Harald Frykholm, mannen och missionären. Självbiografiska anteckningar med tillägg av hans maka” (1937). Gift 19/11 1907 med Gertrud Augusta Magdalena Lange, f. 28/7 1878, dotter till direktören i Uddevalla Emil Georg L. och Hedvig Erika Matilda Kafle.

 • Barn:
 • Ragnar, f. 15/12 1908, student i Uppsala 1928, med. lic. 1936, underläkare vid Serafimerlasarettet i Stockholm, (d. 1997). Gift 1936 med Harriet Hullander.
 • Anbu Birgitta, f. 8/12 1910, student i Uppsala 1930, gymnastikdirektör 1934, (d. 2005), gift 8/10 1938 med Anton Rune Rosén, f. 1912, med. lic., flygläkare av 1. gr. vid Flygvapnet, Luleå.
 • Bengt Ansgar, f 4/2 1913, genomgått högre konstindustriella skolan 1931-34 och studerat vid Musikaliska Akademien, (d. 2007) Gift 1943 med Ing-Britt Björck. (d.1997)
 • Sten Viktor, f 15/3 1915. Tab 30.
 • Axel Yngve, f 1/2 1917, Tab 31
 • Arne Birger, f 1/2 1917. Tab 32.
 • Hedvig Magdalena (Malla),  f 1918.  (d. 2016)
 • Nils Harald Kjell, f. 8/7 1920, student i Uppsala 1938. civilekonomexamen 1944. Revisor. (d 2008)
 • Dora Gertrud Nawemani, f 13/11 1921, kindergartenlärarinneexamen 1943. (d. 2003) Gift 1945 med Per Axel Törneskog, domkyrkoadjunkt, Uppsala.
 • Ingegerd, f 1924.  (d. 2016)

(Utdrag ur skriften ”Släkten Frykholm från Frykerud” utgiven av John Frykholm 1947)


Läs boken ”Mannen och missionären” – självbiografiska anteckningar av Harald Frykholm med tillägg av hans maka Gertrud.

Read the book ”The Man and the Missionary” – English translation

Se även Wikipedia om Harald Frykholm