Generation 5

<- Generation 4            Generation 6 ->

GENERATION 5

I den 5:e generationen har vi 95 personer i registret, barnbarns barnbarnsbarn till Nils Olof Frykholm och Catharina Olofsdotter.

Har du information eller uppdateringar? Tryck här för att skicka in uppgifter till släktregistret.

2 barn till 3.3.4.2 Elisabeth Christina Frykholm, g Wallström (1826-1906):

3.3.4.2.1 Nils Eyvin Frykholm (1863-1917), affärsman, Stockholm, 2 barn
3.3.4.2.2 Sunny Helena Frykholm (1865-1904), skriftställarinna, ogift

4 barn till 3.3.4.5 Johan (John) Ludvig Frykholm (1837-1904), marindirektör:

3.3.4.5.1 Priscilla Elisabeth (1869-1946), sjuksköterska, ogift
3.3.4.5.2 Olof (1870-1870)
3.3.4.5.3 Louise Annie Margaret (1872-1955), textilkonstnärinna, ogift
3.3.4.5.4 Stina (1874-1925), gymnastikdirektör, ogift

5 barn till 3.3.5.5 Petter Nicolaus Frykholm (1821-1887), innehavare fädernegården

3.3.5.5.1 Clara Leontina Frykholm (1853 – 1936), gm Olof Johansson, innehavare fädernegården 5 barn
3.3.5.5.2 Jenny (1856-1922), ogift
3.3.5.5.3 Elise Frykholm (1858-1950), g Andersson – 3 barn
3.3.5.5.4 Ulrik Frykholm (1860-1882), sjöman, ogift
3.3.5.5.5 Olof Frykholm (1867-1959), lantbrukare, Hagen, Skållerud, 4 barn

6 barn till 3.3.5.7 Clara (1825-1889), gm Erik Gustaf Eriksson, Klaxås Sörgård:

3.3.5.7.1 Laura Christina (1848 – 1878), ogift
3.3.5.7.2 Johan Bernhard (1856 – 1877), ogift.
3.3.5.7.3 Beda Maria (1858 – 1887), ogift
3.3.5.7.4 Elisabeth, (1861 –  1877)
3.3.5.7.5 Anna Sofia (1864 – 1905) gm Adolf Andersson – 6 barn
3.3.5.7.6 Bengt Gustaf (1867 – 1874)

8 barn till 3.3.5.9 Lars Magnus Frykholm (1833-1888):

3.3.5.9.1 Ellen (1868 – 1949), g Lidström, Tyringe – 3 barn
3.3.5.9.2 Johan Gustaf (1870 – 1879)
3.3.5,9,3 Axel Fredrik Frykholm (1873- 1946), apotekare – 1 barn
3.3.5.9.4 Nils Theodor Frykholm (1875-1954), veterinär – 4 barn
3.3.5.9.5 Lilly (1878-1957), folkskollärarinna i Tyringe
3.3.5.9.6 Lars Johan (John) (1881- 1969), hovapotekare, 7 barn
3.3.5.9.7 Carl (1883-1883)
3.3.5.9.8 Annie, (1885-1962), vävlärarinna, Tyringe.

1 barn till 3.3.9.1 Nanny g Piltz (1843-?) emigrerat till Amerika

3.3.9.1.1 Therése Piltz, 1864-1905, fosterdotter hos morfadern i Millesvik g. Nils Nilsson – 7 barn

4 barn till 3.3.11.1 Hilda Christina Sofia (1841-1880), gm Wilhelm Bruno Janzon, postmästare Nyland/ Härnösand:

3.3.11.1.1 Edith Kristina Sofia (1872 – ), postexpeditör, Uppsala.
3.3.11.1.2 Lars Johan Ragnar Janzon (1873 – 1895), sjöman.
3.3.11.1.3 Signe (1874 – 1933), postexpeditör
3.3.11.1.4 Hilding Vilhelm Janzon (1880 – ?) apotekare, Uppsala – 2 barn

10 barn till 3.3.11.2 Hulda Elisabeth (1843-1899), g Bredenberg

3.3.11.2.1 Christoffer Bredenberg (1867 – 1940), sjökapten i engelska handelsflottan. 1 barn.
3.3.11.2.2 Antonio Bredenberg (1869 – 1943), köpman i London.
3.3.11.2.3 Edvard Bredenberg (1871-?), sjöman, guldgrävare – 4 barn.
3.3.11.2.4 Björn (1872 – 1876)
3.3.11.2.5 Hulda (1874 – 1876).
3.3.11.2.6 Ellen (1876-?) , massös och ackuschörska
3.3.11.2.7 Thorwald Bredenberg (1878-1943), styrman i eng. handelsflottan.
3.3.11.2.8 Thyra, (1881-?), gift Watkins – 2 barn
3.3.11.2.9 Hulda (1883-?) , gift Lundberg, Riksby, Stockholm.
3.3.11.2.10 Julius (1886 – 1898)

9 barn till 3.3.11.3 Johanna (Hanna) Olivia (1844-1933), g Arbman9 barn

3.3.11.3.1 Eva Elisabeth (1876 – 1883)
3.3.11.3.2 Elin Abigael (1877 – 1922), massös, g Gavelin
3.3.11.3.3 Sigvard Johannes (1879- ?), skogsförvaltare, Vilhelmina.
3.3.11.3.4 Frid Olof Laurentius (1880 – ?) adjunkt – 1 barn
3.3.11.3.5 Sven Teodor (1882-?)
3.3.11.3.6 Hanna Elisabet (1884- 1885)
3.3.11.3.7 Hulda Johanna (1885-?), folkskollärarinna Stöde, g Gavelin.
3.3.11.3.8 Gunnar Emanuel (1887-?)
3.3.11.3.9 Ernst Gottfrid (1889-?) – 1 barn.

9 barn till 3.3.11.4 Axel Theodor Frykholm (1848- 1918), kyrkoherde, Lycksele

3.3.11.4.1 Sigrid Ulrika, (1877-1938) g Groth, Östersund. 1 barn
3.3.11.4.2 Harald Frykholm (1879-1937), missionär. 10 barn
3.3.11.4.3 Anna (1880-1969) , sjuksköterska
3.3.11.4.4 Thora, (1882 – 1919), folkskollärarinna, gift von Ahn, Boden. 3 barn
3.3.11.4.5 Thorsten (1882-1882)
3.3.11.4.6 Thorsten Frykholm, (1883-1929), advokat Göteborg – 2 barn
3.3.11.4.7 David Frykholm (1887-1944), stadsarkitekt. 3 barn
3.3.11.4.8 Theodor (The) (1890-1930), restaurangman
3.3.11.4.9 Vera Elisabeth, (1892-1980), sjuksköterska, (d. 1980)Melin. 2 barn

2 barn till 3.3.11.5 Albert Emanuel Frykholm (1821-1887), apotekare, Gnesta:

3.3.11.5.1 Nils Theodor Frykholm (1886-1940), trafikbilägare, Gnesta. 1 barn
3.3.11.5.2 Ulrika Elisabet (Lisa) (1889-1965), g Edlund. 3 barn

1 barn till 3.3.11.8 Johan Gottfrid Frykholm (1856-1931), fartygsingenjör Stockholm.

3.3.11.8.1 Olof Höglund (adoptivson), (1895-?)

3 barn till 3.3.11.9 Ellen Eskelina (1858 – 1939), gm Wilhelm Bruno Janzon

3.3.11.9.1 Thorwald (1881-1884)
3.3.11.9.2 Torvald Bruno Janzon (1885-?), disponent. Malmö. 3 barn.
3.3.11.9.3 Hilda Maria (Mia) (1892-?) g Ohlsson, Söderhamn. 4 barn

5 barn till 3.3.11.11 Lars Gustaf Frykholm (1865 – 1947), skogsförvaltare, Sollefteå

3.3.11.11.1 Hedvig (Viran) (1893-?), gift Grahn, Älvsbyn. 4 barn
3.3.11.11.2 Henny Maria (1894-?, gift Nilsson. Inga barn
3.3.11.11.3 Eva Inez Sofia (1896-?), gift Hallberg,  Alster. Inga barn.
3.3.11.11.4 Karl Evert Laurentius Frykholm (1900-?, kronojägare Älvsbyn. 2 barn
3.3.11.11.5 Ida Gretti Gustafva (1901-?) g Gustafsson, Umeå. 1 barn

6 barn till 5.1.5.2 Jan Frykholm, (1834-1908). lantbrukare, Ölme

5.1.5.2.1 Carl, (1860-1860)
5.1.5.2.2 Gustaf (1860-1860)
5.1.5.2.3 Janne Alfred  (1863 – 1865)
5.1.5.2.4 Karl Axel Frykholm (1864-1895), emigrerade t USA. 4 barn
5.1.5.2.5 Fredrik Frykholm (1866-1939), företagare, Kristinehamn. 4 barn 
5.1.5.2.6 Johan Alfred Frykholm (1870-1944), företagare, Kristinehamn. 5 barn.

6 barn  till 5.1.5.5 Carl Frykholm, (1844- 1887), banmästare, Nyköping

5.1.5.5.1 Karl Fredrik Frykholm, (1872-?), lokförare, Eskilstuna. 2 barn
5.1.5.5.2 Oscar Alfred Frykholm, (1874-1939), kamrer, Luleå. 1 barn
5.1.5.5.3 Axel Justinius Frykholm, (1879-?), fabrikör i Eskilstuna.
5.1.5.5.4 Anna Charlotta, (1881 – 1931). Gift Axelsson.
5.1.5.5.5 Maria Teresia, (1885-?) gift Ström,  3 barn
5.1.5.5.6 Ester Matilda (1887-1945), telefonföreståndarinna, Borlänge.

12 barn till 6.4.1.3 Oscar Fredrik Frykholm (1844-1910), affärsman Falun:

6.4.1.3.1 Nils Fredrik, (1881-1881)
6.4.1.3.2 Nils Fredrik, (1882-1924), bryggmästare. Ogift.
6.4.1.3.3 Maria Helena (1884-1902)
6.4.1.3.4 Per Oscar (1886- 1887)
6.4.1.3.5 Anna Katarina (Karin) (1888 – 1896)
6.4.1.3.6 Oskar Fredrik Frykholm  (1891-1971), fastighetsmäklare, Stockholm. 1 barn
6.4.1.3.7 Edla Fredrika, (1893-1985) , sophiasyster; gift  Silfversparre. 1 barn
6.4.1.3.8 Gustaf Leonard, (1895-1896)
6.4.1.3.9 Ernst Eugen, (1897-1901)
6.4.1.3.10 Erik Birger Frykholm, (1898-1991), gruvförvaltare. 2 barn
6.4.1.3.11 Gunnar Leopold,  (1900-1901)
6.4.1.3.12 Anna Maria, (1903-1984), folkskollärarinna, gift Bärnestam, Kolsva. 1 barn.

3 barn till 6.4.4.2 Fritz Hellman, källarmästare Falköping

6.4.4.2.1 Tage Hellman (1869-1924)
6.4.4.2.2 Sally Hellman (1870-?), g Dahlgren
6.4.4.2.3 Willy Hellman (1877-?), g Degerholm. 3 barn

Har du information eller uppdateringar? Tryck här för att skicka in uppgifter till släktregistret.

<- Generation 4            Generation 6 ->