Generation 4

<- Till generation 1-3            Till generation 5 ->

GENERATION 4

I 4:e generationen har vi 38 personer i registret, barnbarns barnbarn till Nils Olof Frykholm och Catharina Olofsdotter.

Har du information eller uppdateringar? Tryck här för att skicka in uppgifter till släktregistret.

5 barn till 3.3.4 Olof Frykholm, brukspatron, Elgå bruk, (1787-1865):

3.3.4.1 Nils Fredrik Frykholm (1823-1876), järnvägsingenjör
3.3.4.2 Elisabeth Christina Frykholm (1826-1906), 2 barn
3.3.4.3 Carl Olof Ulrik Frykholm (1829-1854)
3.3.4.4 Maria Barbara Frykholm (1833-1871?), skriftställarinna
3.3.4.5 Johan (John) Ludvig Frykholm (1837-1904), marindirektör, 4 barn

9 barn till 3.3.5 Johannes Frykholm, klockare, Frykerud (1791-1844):

3.3.5.1 Cajsa (1814-1816)
3.3.5.2 Cajsa (1816-1818)
3.3.5.3 Nils (1817-1817)
3.3.5.4 Johannes (Johan) Frykholm (1819-1869), lektor, Karlstad, ogift
3.3.5.5 Petter Nicolaus Frykholm (1821-1887), innehavare fädernegården, 5 barn
3.3.5.6 Maria Cajsa (1823-1878, gm Anton Hejschmann, musiklärare Karlstad
3.3.5.7 Clara (1825-1889), gm Erik Gustaf Eriksson, Klaxås Sörgård, 6 barn
3.3.5.8 Olof (1829-1829)
3.3.5.9 Lars Magnus Frykholm (1833-1888),  kronolänsman, 8 barn

4 barn till  3.3.9 Magnus Frykholm (1802-1892), kyrkoherde Millesvik

3.3.9.1 Nanny (f 1843), g. Piltz – emigrerat till Amerika – 1 barn
3.3.9.2 Anna (1847-1860)
3.3.9.3 Erik (d 1860)
3.3.9.4 Lars Magnus (d i späd ålder)

11 barn till 3.3.11 Lars Frykholm, trävaruhandlare, Härnösand (1806-1873)

3.3.11.1 Hilda Christina Sofia (1841-1880), gm Wilhelm Bruno Janzon, postmästare Nyland/ Härnösand – 4 barn
3.3.11.2 Hulda Elisabeth (1843-1899), g Bredenberg10 barn
3.3.11.3 Johanna (Hanna) Olivia (1844-1933), g Arbman9 barn
3.3.11.4 Axel Theodor Frykholm (1848- 1918), kyrkoherde, Lycksele – 9 barn
3.3.11.5 Albert Emanuel Frykholm (1821-1887), apotekare, Gnesta – 2 barn
3.3.11.6 Ernst Olof Frykholm (1852 – 1900), sjöman. Ogift.
3.3.11.7 Anna Hildegard (1854-1900), g Nordien. Inga barn.
3.3.11.8 Johan Gottfrid Frykholm (1856-1931), fartygsingenjör Stockholm. 1 adoptivson.
3.3.11.9 Ellen Eskelina (1858 – 1939), gm Wilhelm Bruno Janzon3 barn
3.3.11.10 Edith Agnes Maria, (1862-1862)
3.3.11.11 Lars Gustaf Frykholm (1865 – 1947), skogsförvaltare, Sollefteå – 5 barn

5 barn till 5.1.5 Nils Frykholm, torpare (1804-1882)

5.1.5.1  Jan Peter, (1832-1833)
5.1.5.2 Jan Frykholm, (1834-1908). lantbrukare, Ölme, 6 barn 
5.1.5.3 Nils Gustaf (1837 – 1844)
5.1.5.4 Carl  (1840 –  1844)
5.1.5.5 Carl Frykholm, (1844- 1887), banmästare, Nyköping, 6 barn.,

6 barn till 6.4.1 Nils Fredrik Frykholm (1808-1856), handlande, Västerås

6.4.1.1 Beda Catharina (1839-1925) gm Esaias Dalin, lantbrukare, Arbrå. Inga barn.
6.4.1.2 Edla Fredrika (1840-1931) gm Nils Hinnerson, prost i Tösse. Inga barn.
6.4.1.3 Oscar Fredrik Frykholm (1844-1910), affärsman Falun. 12 barn
6.4.1.4 Robert Leonard Frykholm (1845-1892) handlande, Mariefred
6.4.1.5 Ernst Wilhelm Frykholm (1848-1924) kassör vid Långrörs AB. Ogift.
6.4.1.6 Richard Ferdinand Frykholm (1854-1906), materialförvaltare vid Gällivare-Malmberg AB. Ogift.

2 barn till 6.4.4 Sara (Sally) Elisabeth (1813 – ?), g Hellman, Västerås

6.4.4.1 Sofia Haqvina Hellman (1856-1937)
6.4.4.2 Fritz Hellman, källarmästare Falköping, 3 barn

Har du information eller uppdateringar? Tryck här för att skicka in uppgifter till släktregistret.

<- Till generation 1-3            Till generation 5 ->