Generation 1 -3

Ättlingar till Nils Olof Frykholm (1686 – 1742), klockare Frykerud och Catharina Olofsdotter (1700 – 1764).

GENERATION 1

Har du information eller uppdateringar? Tryck här för att skicka in.

6 barn till Nils Olof Frykholm och Catharina Olofsdotter:

  1. Anna Frykholm (1723)
  2. Kerstin Frykholm (1724
  3. Olof Frykholm (1725- 1777), klockare Frykerud, innehavare fädernegården – 9 barn
  4. Rangula Frykholm (1729)
  5. Jonas Frykholm (1730 – 1774), stamfader Kristinehamsgrenen – 3 barn
  6. Nils Frykholm (1732 – 1791), stamfader Västeråsgrenen – 4 barn

GENERATION 2

I 2:a generationen finns 16 personer (barnbarn till Nils Olof Frykholm och Cataharina Olofsdotter)

9 barn till 3 Olof Frykholm (1725-1777)

3.1 Stina Frykholm (1748 – 1794)
3.2 Margareta Frykholm (1751 – ?), död i unga år
3.3 Nils Frykholm (1753-1810) , klockare Frykerud, innehavare fädernegården, 11 barn
3.4 Lisa Frykholm (1755-?), gm Erik Jonsson i Sohlberg
3.5 Margareta Frykholm (1758 – ?), gm Sven Jonsson i Klaxås
3.6 Lena Frykholm (1759 – 1831), gm skräddarmästare Ekelund , Karlstad
3.7 Olof Frykholm (1761-?), död i unga år
3.8 Olof Frykholm (1766-1791), soldat
3.9 Magnus Frykholm (1768-?), död i späd ålder

3 barn till 5. Jonas Frykholm (1730-1774), Kristinehamnsgrenen

5.1 Nils Frykholm (1757-1810), bokhållare Munkfors, 6 barn
5.2 Olof Frykholm (1762 – ?), Glänne
5.3 Erik Frykholm (1765 – 1765)

4 barn till 6. Nils Frykholm (1732-1791) , Västeråsgrenen

6.1 Anna Cajsa (1768 – ?)
6.2 Stina Maja (1771 -?), gift Rolander, 4 barn
6.3 Lisa Maria (1774-?)
6.4 Nils Daniel (1777-1833), handlande, Uddevalla, 9 barn

GENERATION 3

I 3:e generationen finns 29 personer i registret. (barnbarnsbarn till Nils Olof Frykholm och Cataharina Olofsdotter)

11 barn till Nils Frykholm (3.3):

3.3.1 Catharina (1779-1837), gm Jonas Bengtsson i Klaxås
3.3.2 Maria (1781-1841), gm Gustaf Andersson, sågare Dejefors
3.3.3 Stina (1784-1792)
3.3.4 Olof Frykholm (1787-1865), brukspatron Elgå bruk, 5 barn
3.3.5 Johannes Frykholm (1791 –
3.3.6 Lars (1794, död i späd ålder)
3.3.7 Lisa (1798-1864), g.m. skräddare Jan Eriksson, Karlstad.
3.3.8 Britta-Lena (1798, död i späd ålder)
3.3.9 Magnus Frykholm (1802-1892), kyrkoherde Millesvik, 4 barn
3.3.10 Britta-Lena (1802, död i späd ålder)
3.3.11 Lars Frykholm (1806-1873), trävaruhandlare Härnösand, stamfader för Norrlandsgrenen, 11 barn

6 barn till 5.1 Nils Frykholm (1757-1810)

5.1.1 Jonas (1793-?), Risberg
5.1.2 Jan (1796- död i späd ålder)
5.1.3 Nils (1798- död i späd ålder)
5.1.4 Jan (1801-?)
5.1.5 Nils Frykholm (1804-1882), torpare, 5 barn
5.1.6 Carl (1807-1816)

4 barn till 6.2 Stina-Maja Rolander:

6.2.1 Axel Rolander
6.2.2 Ferdinand Rolander
6.2.3 Lars Rolander
6.2.4 Leopold Rolander

9 barn till 6.4 Nils Daniel Frykholm och Catharina Sanne:

6.4.1 Nils Fredrik Frykholm (1808-1856), handlande, Västerås, 6 barn
6.4.2 Carl Johan (1810-?)
6.4.3 Adolf Julius (1812-1880), handelsman, Västerås.
6.4.4 Sara (Sally) Elisabeth (1813-?), g Hellman, Västerås, 2 barn
6.4.5 Axel Leopold Frykholm (1816-1868), häradshövding Stockholm
6.4.6 Maria Charlotta (1818-?), g Norberg, Västerås
6.4.7 Emilia (Emma) Theresia (1820-1914), Uddevalla, ogift
6.4.8 Paulina Constantina (1830-?), g Engvall, Västerås
6.4.9 Gustaf Leonard Frykholm (1823-1885), handlande, Västerås, ogift

Har du information eller uppdateringar? Tryck här för att skicka in.

Till Generation 4 ->