33. David Frykholm, stadsarkitekt (1887 – 1944)

Ur skriften ”Släkten Frykholm från Frykerud” utgiven av John Frykholm 1947.

33. DAVID FRYKHOLM, f. i Lycksele 21/3 1887, underlöjtnant i K. Norrlands dragonreg:s reserv, stadsarkitekt i Härnösand. Har av trycket utgivit i ”Från Ådalar och Fjäll”: ”Frykholmska hemmet i Lycksele 1881-1918”. Död i Härnösand 5/11 1944. G.m. Karin Elisabet Nordling, f. 17/11 1894, telegrafexpeditör, dotter till revisor Johan N. och Svea Forsell.

  • 3 Barn.