Kategoriarkiv: Medlemsnytt

Nästa stora släktmöte blir 24 september 2022

Under coronapandemin har Frykholmska släktföreningens styrelse haft två sammanträden digitalt på distans.

Men den 26 september 2021 träffades styrelsen på riktigt för första gången sedan januari 2020. Birgitta var med på distans.

På styrelsemötet bestämdes att nästa stora släktmöte – som blivit uppskjutet ett år på grund av pandemin – ska hållas lördag 24 september 2022 i Stockholm.

Redan nu börjar planeringsarbetet bland annat genom att hitta en lämplig lokal för upp till 100 deltagare.

Under januari 2022 kommer styrelsen att ha ett nytt sammanträde och därefter kommer inbjudningar att börja skickas ut.

Martin Frykholm, Bjarne Frykholm, Ingela Lundén, Bengt Telland och Maria Rosén i styrelsen träffades på Dalarö 26 september 2021.

Eva Frykholm har avlidit

Eva Frykholm har avlidit i en ålder av 81 år.

Eva var förra generationens innehavare av Framgården och ständig medlem i släktföreningen.

Hon sörjes närmast av maken Sven-Olov, barnen Elisabet och Bo med familjer samt syster och syskonbarn med familjer.

De som vill ta avsked av Eva är välkomna till Frykeruds kyrka torsdag 2/9 kl. 10.00-10.30.
Efter detta äger begravningsgudstjänsten rum i kretsen av de närmaste.

Frykholmska släktföreningen har lämnat ett bidrag till Barncancerfonden till minne av Eva.

Minnesrummet finns dödsannonsen från Nya Wermlands-Tidningen och där kan man skriva en hälsning.

Eva föddes 1939 som dotter till Anna, f Jonsson (1900-1956) och David Frykholm (1890-1969).

Släktmötet skjuts upp ett år på grund av corona

Styrelsen i Frykholmska släktföreningen har beslutat att skjuta upp årets planerade släktmöte på grund av coronapandemin. Här nedanför är den information som skickas ut till föreningens medlemmar. 

——–

Årsta den 1 februari 2021

Kära medlem i Frykholmska släktföreningen!

Styrelsen har haft möte – virtuellt – och jag vill förmedla några beslut vi fattade då.

Den här coronapandemin lär dra ut på tiden. Antalet personer som får samlas i samma lokal är nu reglerat i lag, visserligen tillfälligt men ovisst hur länge. Vi vill i varje fall inte medverka till att skapa stora smitthärdar i onödan. Alltså har vi beslutat skjuta upp nästa släktmöte ett år.

Enligt traditionen och föreningens stadgar ordnar vi släktmöte en gång vart fjärde år och nästa möte skulle alltså enligt normalplanen inträffa i september 2021.

Förberedelserna för hela evenemanget, såsom bokning av lokaler, mat, hotell, inbjudningar, ta emot anmälningar, ta in avgifter o.s.v. behöver göras långt i förväg. Ungefär nu skulle vi börjat med det arbetet. Läget känns emellertid alltför osäkert, därav vårt beslut att skjuta upp det hela, tills vi kan träffas utan oro.

Nästa stora släktmöte beräknas alltså bli den 17 september 2022. Därpå följande möte blir tre år senare, 2025, och så är vi i fas igen.

Det här innebär att vi behöver frångå stadgarna och alltså inte heller ha ”årsmötesförhandlingar”, välja ny styrelse och allt det där förrän hösten 2022. Vi menar att det måste vara möjligt att göra ett sådant här avsteg i dagens prekära pandemiläge. Vi tror (och hoppas!) att ingen kommer att ställa oss inför rätta för detta. (!)

Däremot bestämde vi att årsavgiften (4-årsavgiften!) ska fortsätta löpa enligt normalplanen. Följaktligen ber vi dig som är medlem och vill fortsätta vara det, att betala in avgiften (som då alltså gäller kommande period, från september 2021 fram till släktmötet 2025).

Enligt årsmötesbeslutet 2017 höjdes avgiften, och blir från och med denna (kommande) period 200 kronor/medlem över 18 år. Betalning sker till plusgirokonto 38 37 55-6

Senaste betalningsdatum 2021-09-17. Glöm ej ange namn på den/dem avgiften gäller!

Det är sorgligt att vi inte kan ses nu till hösten men, som sagt, läget är ännu för osäkert.

Jag hoppas du tar väl hand om dig och de dina, så att vi kan ha våra mötesförhandlingar och därpå följande gemensamma festligheter den 17 september 2022, i Stockholm.

Bästa Hälsningar från alla i styrelsen genom ordförande
Maria Rosén

——
Informationen skickas i första hand ut via e-post, men i de fall där saknar e-postadress skickar vi ut med vanlig post.  Vi saknar många mejladresser – och många verkar inaktuella – vi ber er att uppdatera, så vi har korrekta uppgifter – Tack!  

Olle Hedell berättar om Frykeruds kyrka

I samband med föreningens släktmöte 24 september 2017 var Olle Hedell vår guide i Frykeruds kyrka och vi publicerar här hans föredragning.

Olle Hedell och Birgitta Lagercrantz framför Frykeruds kyrka.

Olle Hedell och Maria Rosén inne i Frykeruds kyrka.

 


Välkomna hit till Frykeruds Kyrka!

Frykeruds kyrka är väl kanske inte precis vad man i första tänker på med uttrycket “kyrkan mitt i byn” men desto mer gäller i det här fallet ”kyrkan mitt i sockna”, här vid sjön Aplungen i Västra Glänne. Men så har det inte alltid varit. Dess långa och unika historia har nämligen sin upprinnelse långt in i Medeltiden.

Redan då var Frykerud en annexförsamling till Stora Kil. Sockencentrum låg då i sydöstra delen vid hemmanen intill Norsälven och själva kyrkan låg på en höjd i hemmanet Prästbol – i närheten av dagens Fagerås. Allteftersom bebyggelsen under 1700-talet utbredde sig över socknen blev det alltmer och mer en olägenhet med kyrkan placerad så långt ner i socknens södra del.

Den gamla kyrkan i Prästbol med ursprung från 1200-talet började dock bli både för liten och i dåligt skick. Tanken växte då fram om en helt ny kyrka med annan placering i socknen. Men vägen fram till dess förverkligande var dock krokig och lång och större delen av 1700-talet präglades av ett otal stämmor och rådslag med många stridiga viljor inblandade vilket drog ut på tiden. Den som vill få djupare inblick i detta ämne rekommenderas ta en titt i Frykerudsboken del l.

Nåväl, till slut tog man så ställning till en helt ny kyrka med placering där vi nu står. Att ta det beslutet underlättades givetvis av att kyrkan i Prästbol nu befanns “bofällig” som det hette (den revs sedermera. 1920 kom en minnessten på plats där den stått). Bygget av de nya kyrkan pågick sedan under åren 1795-99. Det var under Gustaf IV Adolfs regeringstid.

Man kan inte annat än imponeras av att man vid den här tiden över huvud taget kunde genomföra ett sådant omfattande projekt långt ute i glesbygden! Tänk bara på all den sten, kalk, stockar och plank som skulle forslas fram långväga ifrån med häst, släde och vagn. Hur många lass sten gick det inte bara åt till de tjocka stenmurarna (1.2 m)? Den mera formella invigningen av kyrkan dröjde dock ända fram till 1820 på grund av mellankommande ofärdstider.

Frykeruds kyrka är min hemkyrka s.a.s. Här konfirmerades jag 1943. Inte mindre än tre olika präster hann passera “revy”under den tid jag “läste för prästen”. På den tiden omfattade konfirmationsundervisningen såväl höst- som vårtermin. Till en början var det Fogelmark, sedan kom för en kortare tid Domar Skafte och slutligen David Kulläng.

Det finns anledning att vid det här tillfället när Frykholmska Släktförengen firar minnet av sin tillkomst 1947 påminna om att i samband med släktmötet detta år förärades Frykeruds kyrka en brudkrona av silver med bergkristaller skänkt av Hovapotekaren John Frykholm, Stockholm, och med inskriptionen “Frykeruds Kyrka Cum honore”.

Vad skulle passa bättre att avsluta denna lilla exposé över kyrkans tillkomst än att unisont förena oss i den gamle Karlstadsbiskopens J.A. Eklunds kyrkopsalm “Fädernas kyrka” – visserligen inte längre kvar i vår psalmbok, men ändå!

Från föreningens ordförande Maria Rosén

Det här har skickats ut till de medlemmar som vi har e-postadresser till.

För att få senaste informationen, meddela oss din senaste mejladress.

——-

Stockholm 3 juli 2019.

Kära medlemmar i Frykholmska släktföreningen!

Hoppas allt är väl med er alla.

Nu är det ungefär halvtid, det är nämligen drygt två år till vårt nästa släktmöte.

Vi i styrelsen har haft tre möten sedan dess, ett i Värmland och två i Stockholm.

Vårens styrelsemöte beslutade att be medlemmarna om hjälp; kanske någon av er har tips om en perfekt plats för nästa släktmöte?
Detta beräknas gå av stapeln i Stockholmstrakten i slutet av september 2021.

Vi tar tacksamt emot alla förslag. Särskilt de av medlemmarna som bor i Stockholm med omnejd kanske kan tänkas känna till något lämpligt, praktiskt och trevligt ställe.

Vi fortsätter arbetet med att digitalisera släktregistret som innehåller c:a 2000 personer från 1600-talet och framåt – men vi behöver hjälp med att uppdatera hela tiden, så rapportera gärna in allt som händer i din närmaste släktkrets!

Om du vill ha ett utdrag ur släktregistret så kan du begära det via formuläret på hemsidan.
Länk nedan:
https://www.frykholmska.se/utdrag-ur-slaktregistret/

Besök gärna hemsidan för att ta del av senaste informationen från föreningen.

Ha en fortsatt skön sommar med allt gott som där ingår!

Hälsningar från hela styrelsen
genom ordförande

Maria Rosén

Så sätter vi nummer på personer i släktregistret

Föreningens släktregister innehåller över 2000 personer från 1600-talet och framåt.
För att enklare hålla reda på dem använder vi ett nummersystem som både visar generation och ordningsföljd i syskonskaran.

Ett nummer kan till exempel se ut som 3.3.11.4.2.3.3

Sista siffran anger ordningsföljd i syskonskaran, i det här exemplet (3) finns alltså två äldre syskon.

För varje siffra till vänster går man bakåt en generation, och generationerna avgränsas med punkter.

Systemet utgår från en anfader, i vårt fall Nils Frykholm (1686-1742), vars barn fick nummer 1 till och med 6.

Tre av barnen: Olof (3), Jonas (5) och Nils (6) fick egna barn som då fick ytterligare en siffra beroende på ordningsföljden i syskonskaran. Till exempel Olofs son Nils (3.3)

Numreringen som vi använder kallas d’Aboville efter den franske släktforskare som uppfann systemet.  Ett liknande system, Henry, använder inga punkter och en enda siffra för varje generation. Om det finns fler än 9 barn får följande barn bokstäverna X, A, B etc.

Båda systemen har svagheter då de endast numrerar släktingar i rakt nedstigande led. Det finns inget sätt att numrera gifta makar, partners eller styvbarn och systemen hanterar inte alla typer av relationer. De måste matas in manuellt som text i databaserade släktregister.

Läs mer om olika nummersystem för släktforskning

Robert F Kidd har avlidit

Robert Frykholm Kidd avled den 17 februari 2019 i Renfrew i Kanada efter en tids sjukdom.

Robert var medlem i släktföreningen och deltog vid senaste släktmötet i Karlstad 2017 där han höll ett uppskattat tal vid middagen.

Robert var äldste son till Magdalena (Malla) Kidd, född Frykholm (1918-2016) och hennes make, pastor Donald Kidd (d.1992) från England. Robert var barnbarn till missionären Harald Frykholm (1879-1937) och hans maka Gertrud (1878-1965).

Robert Kidd föddes 1944 i England under ett bombanfall. Familjen bodde en kort tid i Sverige och Indien innan den slog sig ner i Quebec i Kanada och familjen växte så att Robert fick tre yngre bröder.

I 20-årsåldern arbetade Robert sig över Atlanten på ett lastfartyg för att besöka släkten i Sverige och fick nära kontakt med många av sina kusiner. Han arbetade också en tid i Stockholmstrakten. Robert var mycket stolt över sitt svenska arv och bar sin mors flicknamn Frykholm som mellannamn.

Efter hemkomsten till Kanada utbildade han sig till läkare, bildade familj och slog sig så småningom ner på en gård utanför Renfrew i Ontario, där han ägnade sig åt fårskötsel vid sidan av arbetet som läkare.

Robert var specialist i medicinsk ortopedi och osteopati, höll regelbundet kurser och talade på konferenser, skrev i medicinska tidskrifter, och drev en läkarmottagning i Renfrew där han behandlade patienter med svåra och diffusa smärtor som inte fått hjälp i traditionell vård.

Robert Kidd sörjs närmast av hustrun Wendy, fyra barn (Abram, Joseph, Sarah och David) och 11 barnbarn.

Läs mer på engelska

 

Viktigt! Håll dina adressuppgifter uppdaterade

Om du byter e-postadress, telefonnummer eller flyttar är det viktigt att du uppdaterar dina kontaktuppgifter. Använd formuläret här nedan för att skicka in kontaktuppgifter till föreningen.

Det är framför allt viktigt att vi har korrekt e-postadress till alla medlemmar. Vi skickar i fortsättningen bara ut information via e-post.


   

  Medlemsbrev från föreningens nya ordförande

  Årsta den 10:e december 2017

  Kära medlemmar i Frykholmska Släktföreningen, Tack för senast!

  Det var en härlig sammankomst vi hade i Värmland 23-24 september.

  Tack vare avgående styrelsens goda planering och arbete blev både årsmöte och middagsfestligheter på Karlstads fina Stadshotell väldigt lyckade.

  Bengt Tellands fint handskrivna släkttavla är ovärderlig för att kunna lokalisera sin egen placering i förhållande till alla andra och i år delade Bjarne F. även ut ett A4-blad med respektive personliga släktlinje för var och en av oss som var där, informativt och kul. Birgitta Lagercrantz – avgående ordförande – har gjort och gör ett enormt arbete med den stora sammanställningen av alla kända släktingar till vår anfader Nils Frykholm f 1686, d 1742 och hans maka Chatarina Olofsdotter f 1700, d 1764.

  Vid årsstämman valdes en ny ordförande för den kommande fyraårsperioden – nämligen undertecknad – och härmed vill jag tacka för det förtroendet!
  Jag kommer göra mitt bästa för att styrelsearbetet ska fungera bra även framöver.

  Festen blev en trevlig tillställning med många glada återseenden. Särskilt glad var jag över att tre släktingar från Kanada dök upp, bröderna Robert och Donald Kidd (mina kusiner) samt Roberts son David.

  Sedan fick jag en känsla av att det finns hopp om god återväxt i föreningen, då ovanligt många ungdomar och barn deltog i festligheterna. Inte minst genom att musicera! Syskonen Martina och Johannes Frykholm, tillsammans med respektive partner bildade en skicklig sångkvartett.

  De sjöng inledningsvis ett vackert arrangemang av ”Ack Värmeland Du Sköna”, vilket utmynnade i allsång, enligt traditionen. Moa Frykholm spelade ett underbart stycke på cello, ackompanjerad av sin pappa Peter F. på kontrabas. Senare under kvällen sjöng Anna Larsson med sin gitarr skönt i folkton, samt även egna alster.

  Då och då under middagen tog Stefan Hammar upp och ledde oss alla i allsång.
  Martin Frykholm spelade saxofon, trumpet, sjöng och agerade ”husband” tillsammans med brorsan Peter F. De båda kompade även mig senare, när jag sjöng ett par egna låtar.

  På söndagen gjorde vi – som brukligt vid Värmlandsträffarna – ett besök på kyrkogården i Frykerud, där vi även fick komma in i kyrkan och titta, denna gång. Sedan fortsatte vi till Eskebohls gård för en god lunch och vidare till Framgården, där familjen Bo och Simone Johansson bjöd på kaffe och prinsesstårta.

  Vi i styrelsen vill tacka alla som deltog och gjorde helgen i Värmland så minnesvärd.

  Kom gärna in med berättelser och rapporter till hemsidan. Kanske finns det minnen och historier, nyfödda små släktingar med mera, som bör registreras.

  Ring eller mejla om ni har frågor, funderingar, idéer, åsikter, svar på gåtan om livets mening eller något annat som kan vara till nytta och glädje i vår förening!

  Bästa Hälsningar från er ödmjuka ordförande

  //Maria Rosén
  (yngsta dotter till Anbu Birgitta, född Frykholm, i Indien 1910)


  Vi kommer i fortsättningen bara att skicka ut information via e-post. Om du av någon anledning vill ha meddelanden via vanlig post, var vänlig anmäl det till styrelsen.
  Kom ihåg att meddela om du skulle byta e-postadress, eller vill att någon ytterligare i din familj ska få meddelanden från föreningen.
  Kom även ihåg att rapportera händelser i era familjer så att släktregistret kan hållas uppdaterat.
  Rapportera direkt till matrikelansvariga Birgitta Lagercrantz, eller fyll i formuläret på hemsidan:
  Kontaktuppgifer till styrelsen finns på hemsidan:
  Nästa släktmöte är planerat till september 2021 i Stockholm.