Författararkiv: Bjarne Frykholm

Möteshandlingar: dagordning

Föredragningslista vid ordinarie släktmöte med Frykholmska Släktföreningen vid Karlstads Stadshotell Elite lördagen den 23 september 2017.

1. Mötets Öppnande

2. Val av ordförande och sekretrare för mötet

3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

4. Parentation över avlidna medlemmar sedan föregående släktmöte

5. Upprop

6. Styrelsens berättelse och skattmästarens rapport

7. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Val av styrelse och övriga funktionärer fram till nästa släktmöte:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Sekreterare
 • Skattmästare
 • Vice sekreterare och vice skattmästare
 • Matrikelansvarig
 • Två styrelsesuppleanter
 • Två revisorer
 • Två revisorsuppleanter
 • Arkivarie

9. Tillsättande av valberedning

10. Medlemsavgiftens storlek

11. Presentation av släktregistret

12. Tidpunkt och plats för nästa ordinarie släktmöte

13. Övriga frågor

14. Mötets avslutning

 

 

Möteshandlingar: Styrelseberättelse

Styrelseberättelse

Styrelsen för Frykholmska släktföreningen får härmed avge berättelse över föreningens verksamhet för tiden efter mötet i Stockholm den 14 september 2013.

På mötet deltog 62 släktmedlemmar.

Styrelseledamöter och övriga funktionärer valdes för kommande fyraårsperiod:

 • Ordförande Birgitta Lagercrantz (omval)
 • V. ordförande Martin Frykholm (omval)
 • Sekreterare Bjarne Frykholm (nyval)
 • Skattmästare Ingela Lundén (omval)
 • V. sekreterare Bengt Telland (omval)
 • V. skattmästare Bengt Telland (omval)
 • Styrelsesuppleant Stefan Hammar (omval)
 • Styrelsesuppleant Sten Frykholm (nyval)
 • Revisor: Staffan Frykholm (omval)
 • Revisor: Anna Holmberg (nyval)
 • Revisorssuppleant: Bo Frykholm (omval)
 • Revisorssuppleant: Lena Sahlin (omval)
 • Arkivarie: Bo Johansson (omval)
 • Matrikelansvarig: Birgitta Lagercrantz (omval)

Valberedningskommittén fick följande sammanställning:

Erik Samuelsson (sammankallande), Ann-Marie Andersson och Maria Rosén.

Medlemsförteckningen för år 2013 upptar 155 medlemmar.

Intäkterna under åren 2013-2017 består av medlemsavgifter (8000 kr) och räntor (104 kr).

 • Sju protokollförda styrelsemöten har hållits under perioden.
 • Föreningens hemsida www.frykholmska.se har under perioden moderniserats och uppdaterats med information om släktens historia, släktregister och medlemsnytt. Under år 2016 besöktes hemsidan av drygt 1400 unika användare, enligt Google Analytics. Föreningen har också startat en Facebook-grupp med för närvarande 36 medlemmar. Föreningen har gjort två brevutskick till medlemmar, och uppmanat alla att lämna e-postadresser för att underlätta kommunikation.
 • Släktregistret har uppdateras regelbundet i Min Släkt, och släktingar har aktivt uppmanats att bidra med uppdateringar.

Stockholm i september 2017

Släktmötet 23-24 september – program

85 personer är anmälda till föreningens släktmöte 23-24 september i Karlstad,

Här följer programmet:

Lördag 23 september:

Elite Stadshotellet Karlstad.

16.00. Mötesförhandlingar

18.00 Välkomstdrink

18.30 Middag

Söndag 24 september

12.00 Besök på Frykeruds kyrkogård

13.00 Lunch på Eskebohls gård

14.30 Fika på Framgården

Så använder du släktträdet i Ancestry

Frykholmska släktföreningens register finns i original hos matrikelansvariga Birgitta Lagercrantz. Men vi har också laddat upp en version på webbtjänsten Ancestry.se.

Genom att begära en inbjudan kan du själv komma åt släktregistret.

Först ber du föreningens sekreterare Bjarne Frykholm om en inbjudan.
Sedan får du en inbjudan i ett mejl. Du måste trycka på länken, acceptera inbjudan och skapa ett Gratiskonto. Fyll i ditt namn, din e-postadress och välj ett lösenord för att skapa ditt konto.

När du sedan loggar in ska du välja en Startperson för trädet. Du kan välja dig själv eller någon annan, och du kan ändra ditt val senare. Trycka på länken “Bläddra igenom listan med alla personer i ditt träd”. Sök upp rätt person och tryck på “Välj”.

Nu kan du börja navigera i trädet. Experimentera och bekanta dig med funktionera.

Om du har en surfplatta eller smart telefon kan du ladda ner Ancestrys app, logga in i appen så har du tillgång till trädet där också.

 

Steg 1: Ta emot inbjudningsmejlet. Tryck på länken.

Steg 2: Skapa ett gratiskonto.

Steg 3. Ange en Startperson

Steg 4. Upptäck trädets alla funktioner.

 

Över 60 anmälda hittills till släktmötet

Anmälningarna strömmar in till släktmötet i Karlstad 23-24 september.

Hittills har det kommit in 68 anmälningar, vara 7 barn.

Det finns fortfarande platser kvar. Hör gärna efter med syskon, barn, barnbarn om det finns intresse.

Eftersom det är föreningens 70-årsjubileum kommer det att bli en minnesrik afton.

På söndagen ordnas en utflykt till Frykerud. 12.30 lägger vi ner blommor kyrkogårdens släktgravar. Kl 13.00 blir det lunch på Eskebohl och 14.30 kaffe och tårta på Framgården.

Var vänliga att anmäl er på den här sidan eftersom vi måste förboka lunchen och beräkna hur många tårtor vi behöver skaffa till eftermiddagsfikat.

Hittills har 45 betalt in medlemsavgiften. kom ihåg att betala in avgiften (100 kr/ person för en fyraårsperiod) även för medföljande partners.

 

Så många deltog på tidigare släktmöten – hur många blir det i år?

Så här ser statistiken ut för föreningens tidigare släktmöten.

Släktmöten med Frykholmska Släktföreningen:

1947,  14 juni:

Stadshotellet, Karlstad (79 deltagare)

1950, 17 juni

Hotell Nilsson, Sunne (57 deltagare)

1954, 12 juni

Värmlandsgården, Skansen, Stockholm (52 deltagare)

1958, 6 sept

Stadshotellet, Karlstad (60 deltagare)

1962, 8 sept

Stadskällaren, Karlstad (53 deltagare)

1966, 27 aug

Stora Hotellet, Umeå (23 deltagare)

1970, 5 sept

Stadskällaren, Karlstad (48 deltagare)

1974, 21 sept

Piperska Muren, Stockholm (40 deltagare)

1978, 19 aug

Stadshotellet, Karlstad (63 deltagare)

1982, 28 aug

Länsmansgården, Sunne (107 deltagare)

1986, 30 aug

Hotell Selma Lagerlöf, Sunne (95 deltagare)

1990, 25 aug

Gammelvala, Brunskog (90 deltagare)

1994, 27 aug

Borgvik (68 deltagare)

1997, 23 aug

Stadshotellet, Karlstad 50 År (95 deltagare)

2001, 25 aug

Läkaresällskapet, Stockholm (134 deltagare)

2005, 27 aug

Gustaf Fröding, Karlstad (82 deltagare)

2009, 29 aug

Länsmansgården, Sunne (62 deltagare)

2013, 14 sept

Eriksberg, Stockholm (62 deltagare)

2017, 23 sept

Stadshotellet, Karlstad

Inbjudningar till släktmötet på väg

Styrelsen har satt ihop en inbjudan till släktmötet den 23-24 september med bifogad informationsfolder. Inbjudan är skickad med vanlig post och kommer att nå adressaterna inom de närmaste dagarna.

Om du är medlem men inte skulle få någon inbjudan kan det bero på att vi inte har haft din aktuella adress. I så fall kan du se samma information här på hemsidan inom kort.

Inbjudan i digitalt format (pdf) kan du även ladda ner på den här länken.