Arkivet

Se senaste inläggen i arkivet på vår Kategorisida: Arkiv


 

frykholm-frykerud-img

Många av artiklarna på den här sajten baseras på skriften ”Släkten Frykholm från Frykerud”, utgiven 1947 av hovapotekare John Frykholm.

Här är ett index över de artiklar från skriften som vi publicerat här:

Notera att texterna är från originalskriften 1947. Vi har kompletterat med år för dödsfall i kursiv stil där vi känner till det. Uppgifter om nu levande personer har i de flesta fall avlägsnats från texterna.

Om du hittar uppgifter som är felaktiga, bör kompletteras eller som du inte tycker bör publiceras, kontakta någon i styrelsen.

1,2. Släkten Frykholm – ursprunget.

3. Nils Frykholm, klockare (1686-1742).

4. Olof Frykholm, klockare (1725 – 1777).

5. Nils Frykholm, klockare (1753 – 1810).  

6. Olof Frykholm, brukspatron (1787 – 1865). 

7. Nils Fredrik Frykholm, järnvägsingenjör (1823 – 1876)

8. Elisabeth Christina Frykholm (1826 – 1906). 

9. Nils Eyvin Frykholm, affärsman (1863 – 1917).

10. John Ludvig Frykholm, marindirektör (1837 – 1904).

11. Johannes Frykholm, klockare (1791 – 1844)

12. Johan Frykholm, lektor (1819 – 1869)

13. Petter Nicolaus Frykholm, jordbrukare (1821- 1887)

14. Clara Leontina Frykholm (1853 – 1936)

15. John Paul Frykholm, köpman (1885 – 1964)

16. Nils Olof Frykholm, stadsfogde (1912 – 1975)

17. David Frykholm, lantbrukare (1890 – 1969)

18. Elise Frykholm (1858- 1950)

19. David Frykholm (1889-1969)

20. Olof Frykholm, lantbrukare (1867-1959)

21. Nils Teodor Frykholm, lantbrukare (1908-1990)

22. Lars Magnus Frykholm (1833 – 1888)

23. Axel Fredrik Frykholm (1875 – 1946)

24. Nils Theodor Frykholm, veterinär (1875-1954)

25. John Frykholm, hovapotekare (1881 – 1969)

26. Magnus Frykholm, kyrkoherde (1802 – 1892)

27. Lars Frykholm, trävaruhandlare (1806 – 1873)

28. Axel Theodor Frykholm, kyrkoherde (1848 – 1918)

29. Harald Frykholm, missionär (1879 – 1937)

30. Sten V Frykholm, flygingenjör (1915 – 1942)

31. Axel Yngve Frykholm (1917-2008)

32. Arne Birger Frykholm (1917-2000)

33. David Frykholm, stadsarkitekt (1887 – 1944)

34. Albert Emanuel Frykholm (1849 – 1908)

35. Lars Gustaf Frykholm (1865 – 1910)

36. Karl Evert Laurentius Frykholm, kronojägare (1900 – ?)

37. Jonas Frykholm (1730 – 1776)

38. Nils Frykholm, bokhållare (1757 – 1810)

39. Nils Frykholm, torpare (1804 – 1882)

40. Jan Frykholm, lantbrukare (1834 – 1908)

41. Karl Axel Frykholm (1864-1895)

42. Alfred Hugo Frykholm, postmästare (1890-1962)

43. Fredrik Frykholm (1866-1939)

44. Mauritz Fredrik Frykholm (1893-1952)

45. Johan Alfred frykholm (1870-1944)

46. Carl Frykholm, banmästare (1844-1887)

47. Karl Fredrik Frykholm (1872- ? )

48. Oscar Alfred Frykholm, kamrerare (1874-1939)

49. Karl Oskar Olof Frykholm, tandläkare (1909-1998)

50. Nils Frykholm (1732-1791)

51. Nils Daniel Frykholm, handlande (1777-1833)

52. Nils Fredrik Frykholm, handlande (1808-1856)

53. Oskar Fredrik Frykholm (1844-1910)

54. Erik Birger Frykholm, gruvförvaltare (1898-1991)

Bil 1: Något om släktgårdens uppkomst och öde

Bil 2-4: Utdrag ur Kils härads dombok för 1740

Bil. 5: Sorgeqväde vid Joh. Frykholms graf

Bil 6: Minnesbilder från barndomshemmet

Bil 7: Prästen som hade ovanligt stora krafter

Hembygds- och släktkärlek: några brev till Klaxås framgård från mitten av 1800-talet