Är du en Frykholmare?

Hör du till Frykholms-släkten från Frykerud?

Vi kan spåra släkten tillbaka till 1600-talet och vi har över tusen ättlingar i vår interna släktförteckning.

Släktföreningen har i dag ett nära två hundra medlemmar och vi träffas vart fjärde år för ett stort släktmöte.

Heter du själv Frykholm eller finns namnet Frykholm bland dina förfäder? Bli medlem så får du vara med i vår stora gemenskap och lära dig mer om släktens historia.

Om du kan visa att du hör till släkten kan du bli medlem. Om du inte vet om du är släkt, eller om du inte kan visa hur du är släkt så är du välkommen att höra av dig ändå, så kan vi försöka bistå med efterforskningar.