45. Johan Alfred frykholm (1870-1944)

Ur skriften ”Släkten Frykholm från Frykerud” utgiven av John Frykholm 1947.
Kompletterat 2015 med dödsår.

——

45. JOHAN ALFRED FRYKHOLM, f. i Ölme 29/3 1870; inträdde på den merkantila banan i Kristinehamn 1890, där han innehade detaljhandel, innan han 1908 tills. med brodern Fredrik startade grosshandelsfirman Frykholm & Co. i Kristinehamn, vilken 1922 ombildades till aktiebolag, i vilken J.A. inträdde som verkställande direktör. Under många år var han styrelseled. i Värmlands och Dals engrossistförening samt led. av stadsfullmäktige, stadsrevision, taxeringsnämnd m.m. Han var förgrundsman i hemstadens ordensliv. Död i Kristinehamn 17/9 1944. Gift 1) 1898 med Anna Edla Maria Pettersson, f. i Kristinehamn 4/4 1868, död 7/12 1903. 2) 1914 med Ester Cecilia Öström, f. i Stockholm 3/7 1884.

  • Barn:
  • Dina Elisif, f. 5/10 1899, död 8/10 s.å.
  • Britta, f. tv. 22/10 1914, sophiasyster, skolsköterska vid Kristinehamns läroverk och flickskola. Gift med Karl Axel Sohlberg, kamrerare och delägare av Kristinehamns cementgjuteri.
    (Britta avled 1901)
  • Stina, f.tv. 22/10 1914; student 1934, sophiasyster 1939. Dipl. Socialinst. 1942. Kurator vid Sahlgrenska sjukhusets psykiatriska avd. 1942-45. — Gift 31/3 1945 med Karl Gustaf Hilmer Lööf, f. 31/5 1900, offertingenjör vid AB Bofors.
  • Margareta Sophia, f 17/2 1917, handelskurs å Barlocks inst. , g. 27/12 1942 med Eric Nils Gustaf Wiezell, f. 13/5 1906, speditionschef hos AB Emil R. Boman, Stockholm.
  • Maj Ester, f 21/5 1921, student 1941, gymnastikdirektör G.C.I. 1943. Gift 1943 med Ragnar Johansson, lantbrukare i Mörarp.