månadsarkiv: oktober 2022

Välkommen-visan – framförd av Maria Rosén på släktmötet

Här är texten till Välkommen-visan som föreningens ordförande Maria Rosén framförde på släktmötet 2022.


Välkommenvisa

1.

Var välkommen, var välkommen kära gäst!

Var välkommen, var välkommen till vår fest

Det var ganska länge se’n

men nu är vi här igen – tillsammans … tillsammans!

2.

Vi hör samman, vi hör samman på nå’t sätt

Ja, det sägs att vi på något vis är släkt

Och den gemensamma nämnaren – ja, jag ville nämna den – är

Catharina Olofsdotter och Nils Olof Frykholm

De blev ett par, fick många barn och

…vi är bördiga från dem!

3.

Så förutan dessa två – fanns vi ej här!

Det är konstigt tänka på hur livet är…

Det är ju som ett lotteri

Och just Här och Nu är vi tillsammans … tillsammans!

// Och vi ska snacka och äta gott

och ta tillvara den tid vi fått tillsammans … tillsammans! //

4.

Så var välkommen, var välkommen till vårt bord

Var välkommen, tag din plats här vid vårt bord!

Så vi kan snacka och äta gott

Och ta tillvara den tid vi fått – tillsammans … tillsammans …

tillsammans!

Text/Musik: Maria Rosén-Setthammar 2022

Rapport från släktmötet 2022

Detta är en sammanfattning av besluten från släktmötet.

Styrelsen berättelse föredrogs och godkändes.

Skattmästarens rapport föredrogs och godkändes.

Revisorernas berättelse föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Till styrelse valdes:

 • Ordförande: Maria Rosén (omval)
 • Vice ordförande: Martin Frykholm (omval)
 • Sekreterare: Bjarne Frykholm (omval)
 • Skattmästare: Ingela Lundén (omval)
 • Vice sekreterare och vice skattmästare: Bengt Telland (omval)
 • Matrikelansvarig: Birgitta Lagercrantz (omval)
 • Styrelsesuppleanter: Birgitta Lagercrantz (omval), Lena Malmberg (nyval), Hanna Wilhelmi (nyval)
 • Två revisorer: Staffan Frykholm och Anna Holmberg (omval)
 • Två revisorsuppleanter: Bo Frykholm och Lena Sahlin (omval)
 • Arkivarie: Bo Johansson (omval)

Till valberedning utsågs Klas Nordlind, Ulrika Hedell och Maria Södersten.

Två föreslagna ändringar av stadgarna godkändes:

 • Möjligheten att nyteckna ständigt medlemskap avskaffas.
 • Make/maka/partner undantas från kravet att betala medlemsavgift.

Medlemsavgiften för hel period fastställdes till 200 kr.

Nästa släktmöte ska hållas 2025 i Värmland.