Nästa släktmöte i september 2025

Tack alla som deltog vid den trevliga och minnesrika sammankomsten i Sjöfartshuset i Gamla stan lördagen den 24 september 2022. Här finns en rapport om besluten från släktmötet och här finns bilder från festen.

Du som har bilder och/eller video att dela med dig av, skicka gärna så vi kan lägga upp här. Hälsningar från styrelsen, gm sekreterare Bjarne Frykholm 

Om Frykholmska släktföreningen

Frykholmska släktföreningen bildades 1947 och har till syfte att sprida kunskap om släkten och dess historia. Vi är för närvarande ett par hundra medlemmar, och vi samlas på ett stort släktmöte vart fjärde år. Alla som är ättlingar till Nils Frykholm (1686-1742) från Frykerud i Värmland kan bli medlemmar.

Så blir du medlem:

Ansök om medlemskap i föreningen genom att fylla i formuläret på den här sidan. Du kan också kontakta ordförande Maria Rosén direkt. Medlemskapet kostar för närvarande bara 200 kronor för en fyraårsperiod om du är över 18 år.

Framgården i Klaxås, Frykerud

Om släktgården:

”Framgården ligger, som en gammal Värmlandsgård höves, i ett dominerande och vackert läge på sin kulle i närheten av den lilla blanka Klaxsjön och klaxåsen, bergknallen ”klacken”, som väl gett hela hemmanet detta namn.

En söndagsförmiddag den 13 april 1891 uppstod soteld. Gnistorna antände det torra sticktaket. Inom kort stod huset i ljusan låga och större delen av vad som fanns däri blev lågornas rov. Ny byggnad uppfördes i villastil under åren 1892-93. Fädernegården är fortfarande i släktens ägo.”

Ur Släkten Frykholm från Frykerud, av John Frykholm 1947.