Kategoriarkiv: Medlemsnytt

Viktigt! Håll dina adressuppgifter uppdaterade

Om du byter e-postadress, telefonnummer eller flyttar är det viktigt att du uppdaterar dina kontaktuppgifter. Använd formuläret här nedan för att skicka in kontaktuppgifter till föreningen.

Det är framför allt viktigt att vi har korrekt e-postadress till alla medlemmar. Vi skickar i fortsättningen bara ut information via e-post.


 

Medlemsbrev från föreningens nya ordförande

Årsta den 10:e december 2017

Kära medlemmar i Frykholmska Släktföreningen, Tack för senast!

Det var en härlig sammankomst vi hade i Värmland 23-24 september.

Tack vare avgående styrelsens goda planering och arbete blev både årsmöte och middagsfestligheter på Karlstads fina Stadshotell väldigt lyckade.

Bengt Tellands fint handskrivna släkttavla är ovärderlig för att kunna lokalisera sin egen placering i förhållande till alla andra och i år delade Bjarne F. även ut ett A4-blad med respektive personliga släktlinje för var och en av oss som var där, informativt och kul. Birgitta Lagercrantz – avgående ordförande – har gjort och gör ett enormt arbete med den stora sammanställningen av alla kända släktingar till vår anfader Nils Frykholm f 1686, d 1742 och hans maka Chatarina Olofsdotter f 1700, d 1764.

Vid årsstämman valdes en ny ordförande för den kommande fyraårsperioden – nämligen undertecknad – och härmed vill jag tacka för det förtroendet!
Jag kommer göra mitt bästa för att styrelsearbetet ska fungera bra även framöver.

Festen blev en trevlig tillställning med många glada återseenden. Särskilt glad var jag över att tre släktingar från Kanada dök upp, bröderna Robert och Donald Kidd (mina kusiner) samt Roberts son David.

Sedan fick jag en känsla av att det finns hopp om god återväxt i föreningen, då ovanligt många ungdomar och barn deltog i festligheterna. Inte minst genom att musicera! Syskonen Martina och Johannes Frykholm, tillsammans med respektive partner bildade en skicklig sångkvartett.

De sjöng inledningsvis ett vackert arrangemang av ”Ack Värmeland Du Sköna”, vilket utmynnade i allsång, enligt traditionen. Moa Frykholm spelade ett underbart stycke på cello, ackompanjerad av sin pappa Peter F. på kontrabas. Senare under kvällen sjöng Anna Larsson med sin gitarr skönt i folkton, samt även egna alster.

Då och då under middagen tog Stefan Hammar upp och ledde oss alla i allsång.
Martin Frykholm spelade saxofon, trumpet, sjöng och agerade ”husband” tillsammans med brorsan Peter F. De båda kompade även mig senare, när jag sjöng ett par egna låtar.

På söndagen gjorde vi – som brukligt vid Värmlandsträffarna – ett besök på kyrkogården i Frykerud, där vi även fick komma in i kyrkan och titta, denna gång. Sedan fortsatte vi till Eskebohls gård för en god lunch och vidare till Framgården, där familjen Bo och Simone Johansson bjöd på kaffe och prinsesstårta.

Vi i styrelsen vill tacka alla som deltog och gjorde helgen i Värmland så minnesvärd.

Kom gärna in med berättelser och rapporter till hemsidan. Kanske finns det minnen och historier, nyfödda små släktingar med mera, som bör registreras.

Ring eller mejla om ni har frågor, funderingar, idéer, åsikter, svar på gåtan om livets mening eller något annat som kan vara till nytta och glädje i vår förening!

Bästa Hälsningar från er ödmjuka ordförande

//Maria Rosén
(yngsta dotter till Anbu Birgitta, född Frykholm, i Indien 1910)


Vi kommer i fortsättningen bara att skicka ut information via e-post. Om du av någon anledning vill ha meddelanden via vanlig post, var vänlig anmäl det till styrelsen.
Kom ihåg att meddela om du skulle byta e-postadress, eller vill att någon ytterligare i din familj ska få meddelanden från föreningen.
Kom även ihåg att rapportera händelser i era familjer så att släktregistret kan hållas uppdaterat.
Rapportera direkt till matrikelansvariga Birgitta Lagercrantz, eller fyll i formuläret på hemsidan:
Kontaktuppgifer till styrelsen finns på hemsidan:
Nästa släktmöte är planerat till september 2021 i Stockholm.

Maria Rosén vald till ny ordförande

Maria RosénVid släktmötet i Karlstad 23 september 2017 valdes Maria Rosén enhälligt till föreningens nya ordförande.

Tidigare ordförande Birgitta Lagercrantz avtackades högtidligen. Birgitta kvarstår i styrelsen som suppleant och matrikelansvarig.

Övriga förtroendeuppdrag :

 • Vice ordförande: Martin Frykholm
 • Sekreterare: Bjarne Frykholm
 • Skattmästare: Ingela Lundén
 • Vice sekreterare och vice skattmästare: Bengt Telland
 • Styrelsesuppleanter: Stefan Hammar, Birgitta Lagercrantz
 • Revisorer: Staffan Frykholm, Anna Holmberg
 • Revisorsuppleanter: Bo Frykholm,  Lena Sahlin
 • Matrikelansvarig: Birgitta Lagercrantz
 • Arkivarie: Bo Johansson
 • Valberedning: Klas Nordlind, Lena Malmberg, Ulrika Hedell

Medlemsavgiften fastställdes till 200 kronor för en fyraårsperiod för alla över 18 år. Den nya avgiften börjar gälla inför nästa släktmöte 2021.

Nästa släktmöte bokades preliminärt till september 2021 i Stockholm.

Möteshandlingar: dagordning

Föredragningslista vid ordinarie släktmöte med Frykholmska Släktföreningen vid Karlstads Stadshotell Elite lördagen den 23 september 2017.

1. Mötets Öppnande

2. Val av ordförande och sekretrare för mötet

3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

4. Parentation över avlidna medlemmar sedan föregående släktmöte

5. Upprop

6. Styrelsens berättelse och skattmästarens rapport

7. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Val av styrelse och övriga funktionärer fram till nästa släktmöte:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Sekreterare
 • Skattmästare
 • Vice sekreterare och vice skattmästare
 • Matrikelansvarig
 • Två styrelsesuppleanter
 • Två revisorer
 • Två revisorsuppleanter
 • Arkivarie

9. Tillsättande av valberedning

10. Medlemsavgiftens storlek

11. Presentation av släktregistret

12. Tidpunkt och plats för nästa ordinarie släktmöte

13. Övriga frågor

14. Mötets avslutning

 

 

Möteshandlingar: Styrelseberättelse

Styrelseberättelse

Styrelsen för Frykholmska släktföreningen får härmed avge berättelse över föreningens verksamhet för tiden efter mötet i Stockholm den 14 september 2013.

På mötet deltog 62 släktmedlemmar.

Styrelseledamöter och övriga funktionärer valdes för kommande fyraårsperiod:

 • Ordförande Birgitta Lagercrantz (omval)
 • V. ordförande Martin Frykholm (omval)
 • Sekreterare Bjarne Frykholm (nyval)
 • Skattmästare Ingela Lundén (omval)
 • V. sekreterare Bengt Telland (omval)
 • V. skattmästare Bengt Telland (omval)
 • Styrelsesuppleant Stefan Hammar (omval)
 • Styrelsesuppleant Sten Frykholm (nyval)
 • Revisor: Staffan Frykholm (omval)
 • Revisor: Anna Holmberg (nyval)
 • Revisorssuppleant: Bo Frykholm (omval)
 • Revisorssuppleant: Lena Sahlin (omval)
 • Arkivarie: Bo Johansson (omval)
 • Matrikelansvarig: Birgitta Lagercrantz (omval)

Valberedningskommittén fick följande sammanställning:

Erik Samuelsson (sammankallande), Ann-Marie Andersson och Maria Rosén.

Medlemsförteckningen för år 2013 upptar 155 medlemmar.

Intäkterna under åren 2013-2017 består av medlemsavgifter (8000 kr) och räntor (104 kr).

 • Sju protokollförda styrelsemöten har hållits under perioden.
 • Föreningens hemsida www.frykholmska.se har under perioden moderniserats och uppdaterats med information om släktens historia, släktregister och medlemsnytt. Under år 2016 besöktes hemsidan av drygt 1400 unika användare, enligt Google Analytics. Föreningen har också startat en Facebook-grupp med för närvarande 36 medlemmar. Föreningen har gjort två brevutskick till medlemmar, och uppmanat alla att lämna e-postadresser för att underlätta kommunikation.
 • Släktregistret har uppdateras regelbundet i Min Släkt, och släktingar har aktivt uppmanats att bidra med uppdateringar.

Stockholm i september 2017

Släktmötet 23-24 september – program

85 personer är anmälda till föreningens släktmöte 23-24 september i Karlstad,

Här följer programmet:

Lördag 23 september:

Elite Stadshotellet Karlstad.

16.00. Mötesförhandlingar

18.00 Välkomstdrink

18.30 Middag

Söndag 24 september

12.00 Besök på Frykeruds kyrkogård

13.00 Lunch på Eskebohls gård

14.30 Fika på Framgården

Så använder du släktträdet i Ancestry

Frykholmska släktföreningens register finns i original hos matrikelansvariga Birgitta Lagercrantz. Men vi har också laddat upp en version på webbtjänsten Ancestry.se.

Genom att begära en inbjudan kan du själv komma åt släktregistret.

Först ber du föreningens sekreterare Bjarne Frykholm om en inbjudan.
Sedan får du en inbjudan i ett mejl. Du måste trycka på länken, acceptera inbjudan och skapa ett Gratiskonto. Fyll i ditt namn, din e-postadress och välj ett lösenord för att skapa ditt konto.

När du sedan loggar in ska du välja en Startperson för trädet. Du kan välja dig själv eller någon annan, och du kan ändra ditt val senare. Trycka på länken ”Bläddra igenom listan med alla personer i ditt träd”. Sök upp rätt person och tryck på ”Välj”.

Nu kan du börja navigera i trädet. Experimentera och bekanta dig med funktionera.

Om du har en surfplatta eller smart telefon kan du ladda ner Ancestrys app, logga in i appen så har du tillgång till trädet där också.

 

Steg 1: Ta emot inbjudningsmejlet. Tryck på länken.

Steg 2: Skapa ett gratiskonto.

Steg 3. Ange en Startperson

Steg 4. Upptäck trädets alla funktioner.

 

Över 60 anmälda hittills till släktmötet

Anmälningarna strömmar in till släktmötet i Karlstad 23-24 september.

Hittills har det kommit in 68 anmälningar, vara 7 barn.

Det finns fortfarande platser kvar. Hör gärna efter med syskon, barn, barnbarn om det finns intresse.

Eftersom det är föreningens 70-årsjubileum kommer det att bli en minnesrik afton.

På söndagen ordnas en utflykt till Frykerud. 12.30 lägger vi ner blommor kyrkogårdens släktgravar. Kl 13.00 blir det lunch på Eskebohl och 14.30 kaffe och tårta på Framgården.

Var vänliga att anmäl er på den här sidan eftersom vi måste förboka lunchen och beräkna hur många tårtor vi behöver skaffa till eftermiddagsfikat.

Hittills har 45 betalt in medlemsavgiften. kom ihåg att betala in avgiften (100 kr/ person för en fyraårsperiod) även för medföljande partners.